Zbog neodgovornog postupanja s otpadom u kućanstvu radniku u sortirnici ugroženo zdravlje

Radnik na sortiranju korisnog otpada od papira ozlijedio se tako što se upiknuo na korištenu medicinsku iglu. Ozlijeđeni radnik zatražio je medicinsku pomoć te se očekuju nalazi pretraga, jer je bio izloženoj velikoj mogućnosti zaraze.
O tome je izvijestila Eko Moslavina d.o.o. na svojoj službenoj web facebook stranici.
Radnik se ozlijedio sortirajući korisni otpad od papira kojeg su u vrećama prikupili radnici Eko Moslavine i poslali na daljnju obradu ovlaštenom otkupljivaču.
Eko Moslavine izražava žaljenje zbog ozljede te se ispričava ozlijeđenom radniku i njegovom poslodavcu. Eko Moslavina će ozlijeđenom radniku pružiti pomoć i biti mu potpora u postupku oporavka.
Do ozljede radnika došlo je uslijed nepažljivog i nepravilnog razvrstavanja korisnog otpada u kućanstvima. Medicinski otpad među kojima su i korištene medicinske igle ne odlažu se u vreće sa starim papirom kao što je to bilo u ovom nesretnom slučaju.
Molim građane, korisnike usluga Eko Moslavine da savjesno i pažljivo razvrstavaju korisni otpad u svojim kućanstvima. Zbog nepažnje u ovom je slučaju ugroženo zdravlje jedenog radnika koji je izložen mogućnosti zaraze i prijenosa bolesti.

#BudimoOdgovorni #OstanimoZdravi

Na stranicama Eko Moslavine d.o.o. objavili smo uputu što se sve odlaže kao otpadni papir. Većina se pridržava objavljenih uputa. Sakupljeni otpadni papir predajemo ovlaštenom oporabitelju koji nas je zamolio da vas dodatno obavijestimo o još boljem razvrstavanju. Naime, u jednoj vrećici su uz otpadni papir ubačene i ampule s injekcijom za samostalnu primjenu lijekova. Radi se o medicinskom otpadu kojem nikako nije mjesto u otpadnom papiru.

Svi korisnici koji lijekove primjenjuju samostalno (kod kuće), a primjena je povezana sa šiljatim završetkom predmeta za primjenu lijeka (igle, lancete, štrcaljke, skalpele i sl.), korištene predmete za primjenu lijeka moraju posebno sakupiti i predati u svoju zdravstvenu ustanovu. Korištene predmete, opasan medicinski otpad, ne odlagati u vreće za komunalni otpad, otpadnu plastiku, otpadni papir i drugo. Takve predmete nije dozvoljeno donositi u reciklažno dvorište. Pravilnim postupanjem s opasnim medicinskim otpadom štitite zdravlje svojih bližnjih i svih ostalih koji gospodare otpadom.