Završna konferencija projekta Žena nije sjena

Kroz projekt „Žena nije sjena“ u protekle dvije godine bilo je zaposleno 10 žena, koje su pružale socijalne usluge u kućanstvima 50 korisnika na području Grada Kutine, Grada Popovače, Općina Lipovljani i Velika Ludina, s pripadajućim naseljima. Istaknuto je to na završnoj konferenciji projekta koje je Udruga OSI Kutina provela u okviru Nacionalnog programa zapošljavanja žena – Zaželi.
Zaposlene žene radile su poslove pomoći i brige za starije osobe s invaliditetom te članove Udruge.
Udruga “OSI” Kutina uspješno je prijavila i ostvarila financijsku podršku u iznosu 2.015.546,69 kn bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja od strane davatelja sredstava.
Predsjednica Udruge “OSI” Kutina Jozefina Kranjčec izrazila je zadovoljstvo provedenim projektom te je izrazila uvjerenje kako će ovaj dobro prihvaćen projekt od korisnika i u lokalnoj zajednici biti nastavljen. „Prijavili smo novi projekt i nadamo se da će ovaj projekT biti nastavljen. Iz ministarstva su nam proučili da projekt ne može biti nastavljen prije 1. siječnja 2021. godine. Nadamo se da će se ovaj projekt, koristan za lokalnu zajednicu i društvo općenito nastaviti u Kutini te da će naže gerontodomaćice biti ponovo zaposlene, a korisnici naših usluga ponovo imati pomoć koja im je unaprijedila kvalitetu življenja.“
Martina Jurišić, voditeljica projekta „Žena nije sjena“ dodala je kako su kroz projekt u protekle dvije godine zaposlene žene iz evidencije HZZ-a najviše srednjom stručnom spremom s naglaskom na starije od 50 godina. One su završile i potrebne programe edukacije te su stekle zvanje gerontodomaćice. Tako su poboljšale svoju položaj na tržištu rada.
U protekle dvije godine projekt se pokazao prijeko potrebnim i opravdanim. Njegov nastavak traže korisnici usluga i naše zaposlene žene, gerontodomaćice.“
Partneri Udruzi OSI Kutina u projektu “Žena nije sjena” bili su: Grad Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Kutina te Centar za socijalnu skrb Kutina, Pučko otvoreno učilište Kutina. “Ovaj projekt je od velike važnosti za našu zajednicu jer se tako smanjuje siromaštvo, potiče zapošljavanje, pomažemo najugroženijim skupinama, potičemo partnerstvo na lokalnoj razini i na kraju, zajedničkim snagama, našu lokalnu zajednicu pretvaramo u kvalitetnije mjesto za život.”, poručila je predsjednica Jozefina Kranjčec.
Žene zaposlene u projektu “Žena nije sjena” izrazile su veliko zadovoljstvo provedbom projekta. Uz zapošljavanje i redovnu plaću ističu kako je projekt donio i ostale vrijednosti koje su teško mjerljive. Korisnici usluga kroz projekt više nisu sami ni zaboravljeni i ponovo su uključeni u život zajednice. Svi zajedno postali smo bolji ljudi, poručile su žene zaposlene u projektu “Žena nije sjena”.
Svaka od zaposlenih žena brinula je o 5 starijih, bolesnih i usamljenih građana. Sve se žene nadaju da će se program nastaviti i nakon njegova završetka, ali ako se to i ne dogodi optimistične su da će s uvjerenjem o uspješnom završetku edukacije i novim zanimanjem u radnoj knjižici imati bolju priliku za pronalaženje zaposlenja na tržištu rada.
Projekt „Žena nije sjena“ Udruga OSI Kutina provela je kroz nacionalni program ”Zaželi – program zapošljavanja žena” financiran u okviru Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Program je u skladu se europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Jozefinea Kranjčec, predsjednica Udruge OSI Kutina
Maritna Jurišić, voditeljica projekta Žena nije sjena Udruge OSI Kutina
Ankica Šulc, zaposlenica u projektu Žena nije sjena Udruge OSI Kutina