Započeo otkup žira

Hrvatske šume (HŠ) d.o.o. u ponedjeljak, 5. listopada, započele su preuzimanje žira skupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima. Svi zainteresirani mogu se javiti u najbližu šumariju i ondje zatražiti dozvolu za skupljanje sjemenskog materijala i dobiti potrebne upute. Otkupljuje se samo kvalitetan žir jer se onaj lošije kvalitete ne može koristiti za pošumljavanje. Svaki žir skupljač mora pregledati, da nema vidljivih oštećenja, rupa od parazita, mora biti čvrst na dodir i sjajnog oklopa.

Plan ukupnih potreba HŠ-a za žirom hrasta lužnjaka u 2020. godini je oko 1.600.000 kilograma, a za žirom hrasta kitnjaka 60.000 kilograma, za što će, ako se plan uspije u cijelosti ostvariti, izdvojiti 15.000.000 kuna.

U prošloj su godini od skupljača preuzeli 1.867.274 kilograma žira hrasta lužnjaka (88 posto planiranih potreba) i 1370 kilograma žira hrasta kitnjaka (samo jedan posto planiranih potreba). Ostvarenje plana otkupa ovisi o urodu. Kod lužnjaka je on u prosjeku dobar svake tri godine i tada su šumari u prilici nadoknaditi zaostatke iz prethodnih razdoblja. Područje kvalitetnih hrastovih šuma proteže se od Vinkovaca pa sve do Karlovca, a skupljanje se obavlja u onim šumama koje koriste prije svega za proizvodnju kvalitetnog sjemena kroz duži niz godina.

Sezona skupljanja žira, ovisno o vremenskim prilikama, traje tijekom listopada. Budući da se radi o zahtjevnom poslu koji treba obaviti na vrijeme, a za koji ne postoji mehanizacija, potrebno je angažiranje velikog broja ljudi. Stoga je skupljanje žira sezonski posao koji je dodatan izvor prihoda za lokalno stanovništvo.