Počeli su građevinski radovi u EU projektu Aglomeracija Kutina

Započeli su građevinski radovi u velikom EU projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.
Prvo gradilište otvoreno je na Gojlu u Rudarskoj ulici te će se biti izgrađeni glavni opskrbni cjevovod i vodovodna mreža u naseljima Ilova i Gojlo.
U skupini radova „Grupa 1“ po „Lotu 1“, kojoj pripada i otvoreno gradilište, odvijat će radovi rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe „VS Moslavačka Posavina“. Do 2023. godine bit će izgrađena 49,993 m vodovodne mreže te 685 m kanalizacijske mreže u naseljima na istočnom području Grada Kutine. Vrijednost je radova 76.237.089,04 kn bez PDV-a ( 95.296.361,30 kn sa PDV-om. Izvoditelj je radova Aquaterm d.o.o. Karlovac.
Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda izazio je zadovoljstvo što počinje, kako je rekao, realizacija jednog od najvećih projekata aglomeracija u Hrvatskoj te je čestitao svima uključenima u pripremu i realizaciju projekta.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda d.o.o.

Uspješnom pripremom i prijavom projekta vrijednog skoro pola milijarde kuna, točnije 488.414.656,13 kn, s PDV-om, odnosno, 390.731.725 kn bez PDV-a Moslavina d.o.o. osigurala je za provedbu projekta sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 262.967.283 kn, istaknuo je Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o., koja je nositelj projekta.

Opći cilj projekta je usklađivanje administrativnog područja Grada Kutine primarno vezano na područje aglomeracije Kutina te Grada Popovače i Općine Velika Ludina sekundarno kroz vodoopskrbno područje Moslavačka Posavina s četiri direktive Europske unije, obvezujuće za sve zemlje članice.

Specifični ciljevi Projekta vezano za sustav javne vodoopskrbe su razvoj koji osigurava povećanje priključenosti, osiguravanje dugoročno planiranih količina pitke vode i dugoročno smanjenje gubitaka vode; vezano uz sustav javne odvodnje: pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima i rokovima, povećanje učinkovitosti postojećeg mješovitog sustava odvodnje, razvoj i osiguravanje priključenja na javne sustave te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga., rekao je direktor Moslavine d.o.o. te je zaključio:

Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o.

Projektom Aglomeracija Kutina u slijedeće tri godine bit će izgrađeno novih 124 km mreže za odvodnju aglomeracije Kutina i povećati priključenost na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za dodatnih 4.376 stanovnika čime bi se trebala dostići pokrivenost od 92%, s priključenošću od 90% na prostoru aglomeracije. Kroz projekt će se unaprijediti javni vodoopskrbni sustav u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom, kroz osiguravanje opskrbe kvalitetnom pitkom vodom stanovništva uz povećanje pokrivenosti i priključenosti stanovništva na području aglomeracije za dodatnih stanovnika, smanjenje gubitaka vode na velikom dijelu mreže starosti od 25 do 50 godina, smanjenu troškova izvanrednog održavanja te povećanje učinkovitosti sustava vodoopskrbe.

     Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine uz zadovoljstvo početkom radova naglasio je kako će projekt riješiti velike životne probleme građana, osobito u naseljima na istočnom području Grada Kutine.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Gradonačelnik Kutine je dodao kako će se radovi odvijati na cijelom području Grada Kutine te da će se mijenjati dotrajali vodovodi i kanalizacije i graditi novi.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

     Građevinski radovi u projektu Aglomeracija Kutina na cijelom području Grada odvijat će se iduće tri godine.

    

     Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina“ sufinanciran je iz fondova EU – Kohezijski fond u okviru Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Posredničko tijelo razine 2 su Hrvatske vode, a korisnik projekta i Naručitelj je trgovačko društvo Moslavina d.o.o., Kutina. Projekt obuhvaća izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području aglomeracije Kutina (naselja Repušnica, Kutina, Kutinska Slatina, Šartovac, Husain, Batina, Ilova) kao i ulaganja u sustav javne vodoopskrbe na području koje se nalazi u obuhvatu VP Moslavačka Posavina (naselja Ciglenica, Mikleuška, Repušnica, Kutina, Husain, Batina, Gojlo, Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Šartovac, Brinjani, Stupovača).