Kandidacijske liste za izbore Vijeća mjesnih odbora

Na području Grada Kutine 15. studenog održat će se izbori za Vijeća mjesnih odbora. Na području Kutine je 25 mjesnih odbora u kojima je ukupno 147 vijećnika.  Najveći mjesni odbori poput Grada Kutine imaju i po 11 članova, dok ih je u manjima svega 5. Na službenim stranicama Grada Kutine objavljene su i liste kandidata za mjesne odbore:

https://www.kutina.hr/Portals/0/_2019/Sluz/Dokumenti/11/Kandidacijske%20liste%20-%20objava.pdf

https://www.kutina.hr/Portals/0/_2019/Sluz/Dokumenti/11/Zbirne%20liste%20-%20objava.pdf