EU projekt Zaklade Ivanova kuća kroz nacionalni program Zaželi

Zaklada Ivanova kuća potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.
Zapošljavanjem deset teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u periodu od 12 mjeseci, omogućiti će se obrazovanje i osposobljavanje što će pridonijeti stjecanju novih vrijednih kompetencija na tržištu rada. Tako će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva a ujedno potaknuti socijalna uključenost. Zaposlene žene davati će podršku ukupno 60 korisinika starije životne dobi kao što je pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka, u održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, razgovor i druženje. Time se povećava razina kvalitete života starijih
osoba, osoba u nepovoljnom položaju kao i oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.
Ovim projektom ulaže se u budućnost povećanje razine kvalitete života osoba starije životne dobi – krajnjih korisnika. Ciljana skupina od 10 teže zapošljivih žena steći će vrijedno radno iskustvo i samim time kroz dodatno obrazovanje koje će dobiti kroz trajanje ovog projekta biti će konkurentnije na tržištu rada, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost.
Nositelj projekta: Zaklada Ivanova kuća
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina
Centar za socijalnu skrb Kutina
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 923.140,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci od dana potpisa Ugovora.