Paviljon NPB u Ravniku izolacijska je jedinica za područje županije

Stožer civilne zaštite Sisačko- moslavačke županije donio je 10. rujna 2020. godine Odluku o osnivanju izolacijske jedinice za područje Sisačko-moslavačke županije. Ovom Odlukom osniva se izolacijska jedinica za područje Sisačko-moslavačke županije kao posebna sigurnosna mjera za zaštitu pučanstva od zarazne bolesti COVID-19. Izolacijska jedinica nalazi se u paviljonu „Ravnik“, Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača.