Konverzija „Popovačke nizinske šume“

Šumarija Popovača započela je projekt konverzije listača na području gospodarske jedinice „Popovačke nizinske šume“ na površini od 177 hektara u naselju Vidrenjak na području Općine Velika Ludina. Kako je istaknuo Davor Janković, upravitelj Šumarije Popovača, riječ je o najvećem projektu toga tipa u RH, sufinanciranog od strane EU fondova u iznosu od 10 239 925,73 kn.  „Ovdje ćemo izvršiti pošumljavanje sa hrastom lužnjakom, red veličine preko milijun sadnica. Osim toga napravili smo i cestu u duljini od 1,5 kilometara vrijednosti 450 tisuća kuna koja će služiti za sve radove koje trebamo obaviti. Površinu koja je bila dugo vremena zapuštena pretvorit ćemo tako u visoki oblik šume hrasta lužnjaka koji je naša najvrijednija autohtona vrsta i od koje Hrvatske šume žive i pune proračun. Radili smo i u doba same epidemije, te bi projekt trebao biti završen u slijedećih nekoliko mjeseci, a rezultate koje priželjkujemo ćemo vidjeti u godinama pred nama.“

Najteži dio priče odnosio se na samu pripremu projekta, no, uz dobru suradnju s Općinom Velika Ludina, sve je odrađeno po pravilima struke i na dobrobit svih građana, stoga ni ne čudi samo zadovoljstvo lokalnih mještana i općinske vlasti. Naime,  ovo se zemljište nalazi između željezničke pruge i autoceste A3, a omeđeno je rijekom Česmom i Lonjskim poljem. „To zemljište u samom je središtu naše općine i s obzirom da je bilo zapušteno, te se tu nalazio i velik broj divljači, posebice lisica i čagljeva, situacija je bila nekontrolirana, te su naši mještani imali podosta problema. Veselimo se ovoj uzgojnoj šumi koja će svakako za ovo zemljište biti najbolje rješenje, dok će na zemljištu od 75 hektara, s druge strane prometnice, prema željezničkoj stanici, biti izgrađena solarna elektrana. To su sve projekti koji obećaju i kojima podižemo kvalitetu življenja u našoj općini“ –naglasio je prilikom obilaska Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina.

Benefiti ovog projekta su mnogobrojni, uz ekonomski najvažniji je ekološki, a  važno je napomenuti kako je sve hrvatski proizvod. Naime, same sadnice su certificirane, dolaze iz rasadnika Hrvatskih šuma u Dugom Selu. Izvođači koji provode projekt su također lokalni, a u ruke lokalnih prerađivača ide i sama drvna masa,napominje Janković uz najavu da će se projekti ovog tipa nastaviti i  u budućnosti, us lijedećih 10 godina koliko traje gopodarska obnova.