Godišnji plan energetske učinkovitosti Sisačko – moslavačke županije za 2020. godinu

Sukladno članku 12. Zakona o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine”, broj 127/14,116/18), uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela od 2.rujna. 2020. godine, izvršno tijelo područne (regionalne) samouprave dužno je donijeti Godišnji plan energetske učinkovitosti.

Godišnji plan je planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave u skladu sa Nacionalnim akcijskim planom i Akcijskim planom jedinice područne (regionalne) samouprave (članak 8. i članak 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine”, broj 127/14,116/18)).

Godišnji plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu:

https://www.smz.hr/images/stories/gospodarstvo/2020/Plan_energetske_ucinkovitosti_SMZ_za_2020.pdf