Aktivnosti Knjižnice i čitaonice Popovača

Knjižnica i čitaonica Popovača pregršt je planiranih događanja morala otkazati zbog epidemije koronavirusa. Uz redovan rad, sukladan propisanim mjerama, započelo se stoga s aktivnostima usmjerenima ka  potpunijem sređivanju i zaštiti knjižničnog fonda i inventara Knjižnice. Trenutno, uz proces digitalizacije zavičajne zbirke, provodi se i izrada novog online kataloga, računalna inventarizacija imovine, priprema programa za Mjesec hrvatske knjige, te redovito povećanje knjižnog fonda o čemu je više rekla knjižničarka Valentina Kunić: „To je posao koji svake godine obavljamo kontinuirano tijekom svih 12 mjeseci, sukladno standardima za narodne knjižnice. Za to se koriste financijska sredstva Ministarstva kulture i Grada Popovače. Godišnje je to u prosjeku između 1300 i 1500 novih knjižnih jedinica koje se prilagođene prema profilu korisnika. Recimo da 70% novonabavljene građe čini beletristika, odnosno lektirni naslovi, dok 30% čini stručna, odnosno znanstvena građa. Također, osim nabave, knjižna nam građa dolazi otkupom od resornog ministarstva ili darovima građana i institucija.“

Napomenimo kako Knjižnica radi prema redovnom radnom vremenu,  ponedjeljkom od 08 do 15 sati, od utorka do petka od 08 do 19 sati, te 2. i 4. subotu i mjesecu od 08 do 13 sati.

Prilikom dolaska u knjižnicu obavezno je nošenje zaštitnih maski i dezinfekcija ruku.