Što i kako odlagati u reciklažnom dvorištu u Kutini

Od 08. srpnja 2020. g., započelo je sa radom Reciklažno dvorište Kutina na adresi Stjepana Radića 298B, Kutina – odmah prije Odlagališta neopasnog otpada. Odlukom Gradskog vijeća Grada Kutine, Reciklažno dvorište dano je na upravljanje EKO MOSLAVINA d.o.o..Reciklažna dvorišta namijenjena su fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnosti. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti (obrtnici) ne mogu biti korisnici reciklažnog dvorišta.Korištenje reciklažnog dvorišta je besplatno za korisnike javne usluge sa područja Grada Kutine (i svih prigradskih naselja) uz predočenje osobne iskaznice i kupona.Svaki korisnik javne usluge zaprimio je sa računom javne usluge u mjesecu srpnju četiri kupona za korištenje Reciklažnog dvorišta tijekom mjeseca srpnja. Ukoliko se kuponi za mjesec srpanj ne iskoriste u istom mjesecu, korisnik ih može koristiti i prilikom odlaganja otpada u Reciklažnom dvorištu Kutina u razdoblju mjeseca kolovozu, tj. dok zaprimljene kupone ne iskoristi.

Daljnje kupone za odlaganje u Reciklažnom dvorištu u mjesecu kolovozu (po četiri kupona mjesečno) će moći preuzeti kod radnika EKO MOSLAVINA d.o.o. u Reciklažnom dvorištu te ih mogu koristiti za razdoblje mjeseca kolovoza.Djelatnik EKO MOSLAVINA d.o.o. će na uvid zatražiti osobni identifikacijski dokument i kupon od korisnika koji predaje otpad kako bi se evidencijom utvrdilo da je navedeni korisnik s područja Grada Kutine i da redovito plaća račune za odvoz otpada.

Korisnici su dužni sami predati otpad, ukoliko isti nije u dijelovima, rastaviti ga, djelatnik ga važe (ukoliko je moguće) te odložiti u spremnike reciklažnog dvorišta uz kontrolu i nadzor djelatnika EKO MOSLAVINA d.o.o..U Reciklažno dvorište nema potrebe dovoziti onu vrstu otpada koja se već prikuplja odvojeno na kućnom pragu – papir i karton, tetrapak, plastika.Svaki korisnik može dopremiti svoj otpad, koji je naveden u nastavku teksta, obavezno uz predočenje kupona četiri (4) puta mjesečno te ujedno i građevinski otpad iz kućanstva u količini ne više od 200 kg unutar 6 mjeseci. U reciklažnom dvorištu se odlaže problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinta, ljepila i smole, deterdženti, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, drvo koje sadrži opasne tvari, plinovi u posudama pod tlakom, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, metalna ambalaža koja sadrži krute porozne materijale, npr. azbest, uključujući spremnike pod tlakom), otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, manje količine krupnog otpada, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva, otpadne gume.Otpad koji se dovozi na RD Kutina mora biti razvrstan po vrstama (na primjeru kauča: tekstil, drvo, željezo, plastika).Odlaganje otpada bez naknade je moguće samo putem RD Kutina. Na Odlagalištu neopasnog otpada „Kutina“ je moguće odlaganje samo uz plaćanje naknade.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Kutina:
Ponedjeljak – Petak 08:00 – 18:00 sati
Subota 08:00 – 13:00 sati
Nedjeljom i praznikom zatvoreno
(izvor: Eko Moslavina fb)