Završna konferencija EU projekta Reciklažno dvorište Kutina

Reciklažno dvorište Kutina novi je iskorak u sustavu prikupljanja i zbrinjava komunalnog otpada. Istaknuo je to gradonačelnik Zlatko Babić na završnici ovog projekta koji je sufinanciran novcem iz EU fondoova. „Završetkom ovog projekta Grad Kutina ispunio je svoju zakonsku obavezu te je to još jedan korak naprijed u uvođenju sustava prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.“ naglasio je Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine.
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Kutini projekt je vrijedan 3,74 milijuna kuna kojeg s 85%, odnosno 2,8 mil. kn sufinancira Europska Unija iz kohezijskog fonda. Grad Kutina u sufinanciranju je sudjlovao sa 700 tisuća kn.
U prvom reciklažnom dvorištu u Kutini građani s područja Grada Kutine moći će besplatno odložiti više od 40 vrsta korisnog otpada. Grad Kutina Reciklažno dvorište predao je na upravljanje gradskog tvrtki Eko Moslavina. Ovih dana dvorište je i službeno upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta te će uskoro početi s radom.
Pristupni put od zadnjeg mostsa iznad Kutinice u Radićevoj ulici do Reciklažnog dvorište bit će obnovljen početkom iduće godine, najavio je gradonačelnik te je dodao da će biti postalvjeni i putokazi koji vode do Reciklažnog dvorišta jer mnogi građani ne znaju put do gradskog odlagališta otpada na rubu Parka prirode Lonjsko polje.

Izjave:

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine
Eduard Gelešić, pročelnik UO Grada Kutine za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša