Završena edukacija za interpretatore tradicijske baštine u kulturnom turizmu

U organizaciji Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije a s ciljem pružanja modela za komunikaciju i interpretaciju tradicijske baštine u kulturnom turizmu kroz kreativnu upotrebu novih tehnologija u funkciji kreiranja doživljaja i interpretacije baštine u turističkoj destinaciji provedena je edukacija.

Ona je bila namijenjena turističkim pratiteljima, vodičima, animatorima i informatorima, turističkim zajednicama općina i gradova, turističkim agencijama, event menadžment agencijama, razvojnim agencijama, LAG-ovima, hotelima, kampovima, kulturno umjetničkim i amaterskim društvima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), vinarijama, muzejima i etno zbirkama, nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Kroz 3  modula koja su činila po tri tematske cjeline  u ukupnom trajanju od 120 sati, proveli su je predavači s Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays u suradnji s Ansamblom narodnih plesova i pjesama „Lado“, Institutom za etnologiju i folkloristiku, Etnografskim muzejom u Zagrebu, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom.

Nakon što je prvi modul, vezan uz tradicijsku baštinu, tradicijske obrte i brendiranje, u studenom održan u Sisku, a drugi, u kojem je kroz interaktivnu nastavu i praktični dio naučena interpretacije kroz folklorni segment plesa, glazbe i nošnji održan u veljači u Kutini, na red je došao i zadnji, treći modul. On je zbog mjera sprječavanja širenja koronavirusa održan tek prošog tjedna u Petrinji, a njime je  sistematizirano sve naučeno. Također, održana je  terenska nastava, a polaznicima će uskoro biti uručene i diplome, ističu u Turističkoj zajednici Sisačko-moslavačke županije.