Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

Pod predsjedanjem Vjekoslava Kamenščaka, predsjednika Općinskog vijeća Velike Ludine, 16.lipnja održana je 33. sjednica ovog tijela. Uz Odluku o VIII. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja koja se donosi kako bi se omogućila izgradnja postrojenja za solarnu energiju u pojasu izmežu željezničke pruge i autoceste, najvažnija odluka koju su velikoludinski vijećnici donijeli na 33. sjednici mjere su za pomoć gospodarstvenicima.

Naime,  zbog posljedica povezanim s učincima epidemije virusa COVID-19, napravljena je analiza, te je uočeno kako su najviše stradali mikro i mini poduzetnici i obrtnici koji su uslijed epidemije imali zabranu rada. Ovom odlukom pomoć će primiti 16 subjekata, u ukupnoj visini od  42 tisuće kuna, istaknuo je načelnik Dražen Pavlović. „Radi se o pomoći u visini od tisuću do 5 tisuća kuna, a taj iznos je prvenstveno namijenjen plaćanju režija koje su ti poslovni subjekti eventualno imali, to su između ostalog, komunalna i vodna naknada za razdoblje kada nisu mogli obavljati svoju djelatnost, a samim time niti privređivati.“

Na Aktualnom satu općinski je načelnik upoznao vijećnike s projektima koji su u provedbi ili su  završeni, s obzirom da se u vrijeme korona krize nije odustalo od njihove provedbe, već se radilo sukladno planiranom.  „Pri završetku je izgradnja dječjeg igrališta u Okolima, uređena je i obnovljena mrtvačnica u Maloj Ludini, dovršava se obnova društvenog doma u Gornjoj Vlahinički, Dječji vrtić je pri kraju, unutarnji radovi su gotovi, a uskoro će završiti i vanjsko uređenje objekta te namještanje. Također, napravljena je i prepumpna stanica kojom je omogućena kvalitetna vodovodna mreža u naseljima na sjeveru.“

Radi se i na uređenju kanala i javnih površina, a sukladno Pravilniku o komunalnom redu, nakon upozorenja i sami su građani pristupili istom, o čemu je također bilo dosta riječi.  Također, pristupa se i obnovi puteva i nerazvrstanih cesta te bankina, sukladno prijedlogu vijećnika koji već duže vrijeme upozoravaju na taj problem. „Potpisan je Sporazum sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije sukladno kojem će se odraditi košnja uz prometnice, te će se urediti bankine i to od Tri križa do Mustafine Klade, a gdje je potrebno, popravit će se i asfalt. Radovi će biti financirani po modelu 50:50, a ukupno će biti  uloženo 100 tisuća kuna“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.