Aktualni sat Gradskog vijeća Kutine

Vijećnice Ruža Gačić (HDZ) i nezavisna vijećnica Ana Balaško na aktualnom satu postavile su pitanje o vodovodu za istok grada i rokovima za njegovu izgradnju. Tema vodovoda odnosno projekta Aglomeracija jedno je od najfrekventnijih pitanja postavljanih u svim sazivima gradskih vijeća dosad jer građane istoka zanima kada će dobiti vodu.   Gradonačelnik Zlatko Babić je odgovorio kako će se početkom srpnja potpisati ugovori s izvođačem radova te se nakon toga kreće u realizaciju samih radova. Radovi na projektu Aglomeracije će trajati 2,5 godine nakon kojih će biti realizirana izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže u  prigradskim naseljima poput Janja Lipe, Jamarica, Zbjegovače, Ilove, Gojla, uključujući i nekim ulicama u Kutini.

 Darko Kousek (MB 365) na posljednjoj je sjednici Gradskog vijeća ukazao na potrebu pojačane kontrole oko iznajmljivanja mjesnih domova što nije bilo prvi puta da se spominje ova tema. Gradonačelnik je odgovorio kako će se pojačati disciplina oko naknada za korištenje domova, no budući da svi domovi nisu u potpuno ispravnom stanju upitna je i adekvatna naknada kod iznajmljivanja. U planu je domove dovesti u red na čemu se radi. Negdje su i mještani vrlo aktivni u tome, a negdje je to manje prisutno. Ističe Babić. Kada se sve dovede u red i postupak iznajmljivanja će biti preciziran i tu će se pojačati disciplina. Kousek pohvaljuje ulaganje u domove, ali ističe kao je riječ o najmu mjesnog doma koji je u odličnom stanju, te zato upozorava grad da na to pripazi. 

Vijećnicu Nezavisne liste Irenu Vdović zanimalo je radi li se projektna dokumentacija za rad škola u jednoj smjeni? Kako je rekla, na posljednjem rebalansu proračuna je skinut iznos sa OŠ Stjepana Kefelje za prilagodbu rada škole u jednoj smjeni. Sljedeća školska godina je vrlo blizu i zanima ju hoće li osim OŠ Vladimira Vidrića bar još jedna škola raditi u jednoj smjeni u ovom mandatu.
  Babić je rekao da postoji zajednička stavka za izradu projektne dokumentacije vezanu uz ovu temu za sve škole. Istaknuto je kako je arhitekt je obišao kutinske škole kako bi utvrdio što je sve potrebno i kakvi su uvjeti u svakoj školi. „Zasad nam se čini da je potrebnim uvjetima najbliža OŠ Mate Lovraka“, kaže gradonačelnik. U Banovoj Jaruzi bi se to moglo vezati na izgradnju novog doma, jer će se vrtić izmjestiti iz škole i tu bi se našao prostor, dok bi za OŠ Stjepana Kefelje bila potrebna nadogradnja prostora. Ovo je tema svih saziva gradskih vlasti, ističe Babić, dodajući kako je to i dio programa njihove Koalicije koji će realizirati, ako ne u ovom, onda u sljedećem mandatu.

Vijećnicu Balaško zanimalo je i neodržavanje privatnih dvorišta po mjesnim odborima od kojih su mnoga zapuštena i ne zna se na koji način to riješiti. U raspravi se moglo čuti kako komunalni redari izlaze na teren putem dojave, najčešće prijave susjeda. To su obično kuće gdje vlasnici ne žive tamo ili žive u inozemstvu i tu ima dosta problema. Grad šalje opomene, no problemi su prisutni i zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, te se mora ući u trag vlasnicima posjeda.