Male Piljenice – uskoro u sastavu Grada Kutine

Male Piljenice uskoro bi i službeno trebale postati dijelom Grada Kutine, odnosno MO Banova Jaruga. Naime stanovnici Ulice Ljudevita Posavskog u Piljenicama već godinama gravitiraju prema Gradu Kutini, iako se službeno nalaze u sastavu Općine Lipovljani. U Kutini ostvaruju i zdravstvenu zaštitu, uključeni su u predškolski i školski sustav Kutine, te žele riješiti probleme opskrbe vodom i priključivanja na mrežu u sastavu Grada Kutine.
  Dvije jedinice lokalne samouprave na svojim tijelima potvrdile su donošenje ovakve odluke. Time bi se sadašnja granica naselja Banova Jaruga promijenila na način da se iz područja Općine Lipovljani izdvoji dio naselja Piljenice u području Ulice LJ. Posavskog od mjesta pružnog sjecišta katastarskih općina Piljenice i Banova Jaruga u smjeru istoka, a koje čini područje od južne strane željezničke pruge u smjeru sjevera te pripoji Gradu Kutini odnosno naselju Banova Jaruga. Sadašnja granica naselja Banova Jaruga mijenja se na način da se iz područja naselja izdvoji područje pružnog sjecišta katastarskih općina Piljenice i Banova Jaruga, i to dio zemljišta južno od željezničke pruge i područje južno od Ulice LJ. Posavskog do granice sa k.o. Lipovljani. Prijedlog promjene granica bit će dostavljen nadležnim Ministarstvima, te Državnoj geodetskoj upravi na provedbu..