Eko reci park Kutina

Na 29. sjednici Gradskog vijeća Kutine gradonačelnik Kutine Zlatko Babić predstavio je projekt Eko reci park kojeg u kutini želi realizirati Enna grupa, odnosno tvrtka Eko reciklažni parkovi d.o.o. iz Vukovara, koja je uz PPD i još neke tvrtke članica grupe Energia naturalis.
Vijećnik Dragutin Vagner (HSS) tražio je više informacija o tom projektu u Kutini te je izrazio bojazan o utjecaju takve spalionice otpada na okoliš i zdravlje građana Kutine.
Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić odgovarajući na pitanje vijećnika D. Vagnera rekao je kako je cilj izmjene prostorno planske dokumentacije “prilagodba naše Industrijsko-logističke zone za izgradnju industrijskih postrojenja sa mogućnošću više namjena. Grad Kutina kontaktira sa nekoliko potencijalnih investitora, ali svi su ti kontakti preliminarni i sa novom situacijom pandemije oni su još više neizvjesni.”
Gradonačelnik je izvijestio o pismu namjere iz grupe Enna (Energia Naturalis) u kojem je predstavljen sažetak projekta izgradnje „Eko reci parka“ u ILZ. Za početak realizacije takvog projekta Grad Kutina treba prilagoditi prostorno plansku dokumentaciju. U ovoj fazi realizacija projekta je praktički u svome samom početku.
“Investitor najavljuje ulaganje od 1 milijardu i 125 milijuna kn te otvaranje 200 novih radnih mjesta.” istaknuo je gradonačelnik Kutine i dodao.
„Kad prođe vrijeme zabrane okupljanja investitor će organizirati javnu prezentaciju projekta. Građani Kutine, gradski vijećnici i mediji biti će pravovremeno, detaljno i kontinuirano informirani o svim aspektima projekta, kao i napredovanju realizacije.”
Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić na kraju je zaključio „Zbog same važnosti projekta tražio sam od investitora da dostavi gradskim vijećnicima kratku informaciju koja se nalazi u prilogu, a ja vam ju dostavljam zbog potrebe transparentnog prenošenja informacija.“ te je uputio vijećnika D. Vagnara i sve zainteresirane građane da dodatne informacije zatraže izravno od investitora i priložio pismo namjera iz Enna grupe.

Dopis iz vrtke Eko reciklažni parkovi d.o.o. Vukovar

PROJEKT: EKO RECI PARK, KUTINA, najsuvremeniji park za reciklažu plastike
Kutina, 9. travnja 2020. – Energia naturalis grupa (ENNA) planira izgradnju Eko reciklažnog parka u Industrijsko-logističkoj zoni Grada Kutine. Radi se o parku za reciklażu plastike, planiranom po uzoru na ekološki najčiš e i tehnološki najsuvremenije europske parkove toga tipa.
U Eko reciklažnom parku vršit če se reciklaža otpadne plastike, koja se u Hrvatskoj prikuplja dvama sustavima: kao plastične boce uz povratnu naknadu na prodajnim mjestima te putem javnog prikupljanja u tzv. „žutim spremnicima“.
Samo postrojenje trebalo bi se sastojati od tri tehnolośki povezane cjeline: sortirnice ulazne sirovine, pogona za reciklažu tj. proizvodnju plastičnih reciklata te kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije potrebne za rad parka. Višak energije plasirat će se na tržište.
Vrijednost projekta i tehnološka rješenja
Očekivana ukupna vrijednost projekta kreče se izme8u 120 i 150 mil € tj. izmedu 900 mil i 1,125 mlrd kn, što je jedna od najvećih privatnih investicija u Republici Hrvatskoj.
Projekt Eko reci parka planira se u nekoliko faza, a u punoj funkcionalnosti bi trebao biti do kraja 2025. godine.
Projektom predložena tehnološka rješenja najbolja su na trżištu te se učinkovito primjenjuju u nizu sličnih postrojenja u zemljama Europske unije s visokim standardima zaštite okoliša poput Švicarske, Finske, Austrije, Danske gdje su uspješno integrirana u lokalne zajednice.
Utjecaj na lokalnu zajednicu
Eko reciklažni park planira zaposliti približno 200 Ijudi različitih struka, medu kojima je značajan broj inženjera, tehnologa i visokokvalificiranog operativnog osoblja. ENNA grupa prepoznala je Kutinu kao centar znanja s 50-godiSnjim proizvodnim iskustvom i educiranim generacijama inženjera i tehnologa. Projekt donosi nova radna mjesta, ekonomski razvoj te ulaganje u lokalnu zajednicu. Takoder, projekt ovoga tipa privlači nove investitore, ali i donosi mogućnost sinergije usluga i radne snage s Petrokemijom i drugim gospodarskim subjektima. Projekt lokalnoj zajednici nosi i povećanje prihoda od prireza, komunalne naknade i komunalnog doprinosa.
Obveze prema EU
RH godišnje proizvede 380 000 t otpadne plastike, tj. 92 kilograma po stanovniku. Od toga recikliramo tek 16% tj. 15 kg po stanovniku godišnje čime čvrsto držimo posljednje 28. mjesto u Europskoj uniji.
Prema EU ciljevima za plastiku iz Paketa za kružno gospodarstvo u RH se do 2025. mora reciklirati 50% ambalažnog plastičnog otpada, a do 2030. godine 55%.
Projektni tim
Projekt razvija Energia naturalis grupa, privatna hrvatska kompanija iz Vukovara koju karakterizira širok spektar poslovanja — od trgovine i opskrbe prirodnim plinom, obnovljivih izvora energije, trgovine naftnim derivatima, investicijskih projekata do transporta.
Stručnu podrśku projektu daju austrijska IUT grupa i tvrtka TBU Stubenvoll te hrvatska tvrtka Interkonzalting. U razvoju projekta od najranijih faza sudjeluju i dr. sc Renato Šarc te prof. dr. sc. Roland Pomberger sa Sveučilišta Montan u Loebenu.

Za sve dodatne informacije o projektu možete se javiti na mail press@enna.hr

„Enna grupa pune dvije godine radi na projektu Eko reci park Kutina.“ stoji to u odgovoru Dorotee Lazanin Jelenc, glasnogovornice Energie naturalis d.o.o. na traženje novinara više informacija o projektu.

„U projekt je Enna grupa uložila puno rada i značajna financijska sredstva, a do prvih dozvola čeka nas još nekoliko godina vrlo zahtjevnog rada.“, kaže se u odgovoru glasnogovornice Enna grupe.,

Iako je gradska vlast započela kampanju senzibiliziranja javnosti iz Enna grupe ističu kako „Projekt još nije predstavljen javnosti, jer to novonastale okolnosti s tzv. korona virusom ne dopuštaju. Čim bude moguće bit će predstavljen cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti i medijima istodobno i s mogućnošću kvalitetne dvosmjerne komunikacije. Naime, zbog ozbiljnosti investicije ne želimo komunicirati polovično.“

Glasnogovornica Enna grupe dodaje „U ovom trenutku projekt je zbog potrebe za izmjenama prostorno planske dokumentacije tek najavljen gradskim vijećnicima, a predstavljanje još nije održano.“

U međuvremenu na 29. sjednici Gradskog vijeća Kutina prihvaćene su izmjene prostorno-planske dokumentacije.

Gradonačelnik je uoči 29. sjednice GV Kutina medijiima poslao e-mail u kojem ih upoznaje s projektom Ek reci park Kutina.

U tom mailu gradonačelnik ističe: „Na 29. sjednici Gradskog vijeća nekoliko točaka dnevnog reda odnosi se na izmjenu prostorno planske dokumentacije. Želim vas informirati da između ostalog cilj izmjene prostorno planske dokumentacije je prilagodba naše Industrijsko-logističke zone za izgradnju industrijskih postrojenja sa mogućnošću više namjena. Grad Kutina kontaktira sa nekoliko potencijalnih investitora, ali svi su ti kontakti preliminarni i sa novom situacijom pandemije oni su još više neizvjesni.“

Vijećnicima je i dostavljena kratka informacija o projektu ENNA grupe. Eko reci park Kutina postrojenje koje bi se sastojalo od tri tehnološki povezane cjeline: sortirnice ulazne sirovine, pogona za reciklažu tj. proizvodnju plastičnih reciklata te kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije.

Investitor, Eko reciklažni parkovi d.o.o. Vukovar najavljuje kako se izgradnja “Eko reci parka” u Kutini planira u nekoliko faza, a u punoj funkcionalnosti bi trebao biti do kraja 2025. godine.

Glasnogovornica Enna grupe ističe kako „s obzirom na dosadašnja i potencijalna buduća ulaganja Enna grupa ne želi sudjelovati u lokalnim političkim ili interesnim razmiricama i na taj način ugrožavati projekt čija je realizacija izuzetno zahtjeva i vrlo skupa.“ Glasnogovornica Enna grupe na kraju zaključuje „Sve informacije o projektu komunicirat ćemo transparentno, Svi zainteresirani mediji i javnost sve će informacije dobivati istovremeno i pravovremeno. U našem su planu javna predstavljanja, tribine, posjeti sličnim postrojenjima u susjednim državama čim to okolnosti budu dopuštale. Sve informacije o projektu komunicirat ćemo sami, izravno i biti na raspolaganju za sva pitanja i nejasnoće.“, stoji na kraju odgovora glasnogovornice Enna grupe.