Upute za organizatore javnih događaja od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite

Na snazi je preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.
Za sva javna okupljanja koja će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:
• Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
• Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;
• Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije;
Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.