Preporučene preventivne mjere za zaštitu od korona virusa

 Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je plakat za javne prostore s naputcima za specifične mjere zaštite vezane uz nCoV bolesti (COVID-19).

Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem.