Logoped – trenutno najdeficitarnije zanimanje u Kutini

U Gradu Kutini zanimanje logopeda trenutno je najdeficitarnije zanimanje. U Dječjem vrtiću djeluje jedan logoped u koji je na odlasku. Na taj je problem na posljednjoj sjednici gradskog vijeća podsjetila nezavisna vijećnica Ana Balaško. Logopedica na odlasku radila je s 80 djece kojima je trebala pomoć, što je prevelik broj djece. Također logopedske usluge odnosile su se samo na polaznike vrtića. Nekada je jednog logopeda imala i Udruga OSI koja trenutno također nema logopeda. Raspisani su natječaji za logopeda i u vrtiću i u Udruzi OSI i svi se nadaju da će se netko javiti.
Gradonačelnik Zlatko Babić rekao je da je upoznat s problemom, te da je Grad Kutina, ne tako davno, sufinancirao logopeda za Udrugu OSI. „Trenutno je stanje takvo da logopeda nema na tržištu rada i da će ga biti teško naći. Trebat će se privući logopeda osiguravanjem većih sredstava. Trenutno je u proračunu osigurano 200.000 kn za logopeda, a razmišljamo i o dodatnim sredstvima i benefitima jer nam je ta struka prijeko potrebna“, kaže Babić. Grad će nastojati osigurati i stan za logopeda, te će potaknuti sufinanciranje vanredne stipendije za studenta logopedije. (foto:poliklinika-sinteza.hr)

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu