Uvođenje video nadzora u Kutini – do kraja godine na 2 lokacije

Gradsko vijeće Kutine na prošloj je sjednici izglasalo odluku o potrebi uvođenja video nadzora na javnim površinama na području Kutine. Video nadzor potreba je o kojoj se već duže vremena govori i na Vijeću za komunalnu prevenciju Grada Kutine, a razlozi su učestalo uništenje javne imovine koje je posebno vidljivo na dječjim igralištima, te u središtu grada gdje je prisutno uništavanje klupa, koševa, rasvjete, jednom riječju javne imovine građana Kutine. Problem je prisutan i na molocima i divljim deponijama gdje se sve češće nepropisno odlaže otpad, a što su sve lokacije koje bi trebalo nadzirati.
 

„Zasad je pripremljena odluka o potrebi uvođenja video nadzora. Ova odluka ne ide u tehničke razrade detalja, a u planu su pravilnici i odluke koje ćemo definirati u suradnji s MUP-om. Bitno je naglasiti da ćemo ove godine postaviti dvije nadzorne kamere na trgu, jednu koja će pokrivati dječje igralište, a drugu kod replike starog bicikla“, najavio je  pročelnik Odjela za komunalno građenje Grada Kutine, Eduard Gelešić.
Hoće li se točke video kamera proširiti i na okolni dio grada gdje za to postoji potreba, izgledno je. Video nadzor u svakom će slučaju pomoći komunalnim redarima, no riječ je o višegodišnjoj investiciji. Ovu su odluku podržali svi vijećnici Gradskog vijeća Kutine.