Biram zdravlje

Zaklada Sandra Stojić potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Biram zdravlje u okviru Odluke o financiranju projektnih prijedloga ‘Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1’ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Prioritetne osi 2, Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali’ za razdoblje 2014. – 2020.
Vrijednost projekta iznosi 498.415,89 kn. Razdoblje provedbe projekta započinje sa datumom potpisa Ugovora i traje 18 mjeseci.
Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti.
Opći cilj operacije: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.
Specifični cilj operacije: Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.
Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta iznosi 498.415,89 kn. Projekt se u 100% iznosu financira sredstvima EU (Europskog socijalnog fonda), te proračuna Republike Hrvatske.
Nositelj projekta je Zaklada Sandra Stojić, koja će projekt provoditi u suradnji sa partnerima:
1. Udruga Respiro
2. Kutinsko dijabetičko društvo