Županije preuzimaju poslove županijskih ureda državne uprave

Ministar uprave Ivan Malenica, uz državnu tajnicu Josipu Rimac, posjetio je Sisačko-moslavačku županiju, gdje se susreo sa županom Ivom Žinićem, pročelnicima županijskih upravnih odjela i Silvijom Desić Basarić, predstojnicom Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije. Tema posjete bila je reforma državne uprave kojom će se ukinuti uredi državne uprave po županijama i ovlasti za obavljanje tih poslova prenijeti neposredno na županije.
Riječ je o otprilike 200 što upravnih, što neupravnih poslova, koji će se povjeriti županijama od 1. siječnja 2020. godine, a do kraja godine izmijenit će se 66 zakona kojima će se omogućiti kvalitetno povjeravanje poslova županijama – rekao je ministar Ivan Malenica. Dodao je kako će ova reforma omogućiti županijama da neposredno i samostalno odgovaraju na potrebe građana što će značiti brže, jednostavnije i učinkovitije rješavanje predmeta na jednom mjestu.
Odgovarajući na pitanje novinara, rekao je kako ovo nije reforma radi reforme, nego je cilj cijelog postupka uslugu državne uprave maksimalno približiti građanima te pojednostaviti i ubrzati rješavanje predmeta za građane i poduzetnike. – U konačnici, ovi poslovi bili su nekada dio županijske administracije te su ih županije obavljale i ranije, sve do 2001, kada su osnovani uredi državne uprave u svim županijama. Vraćanjem ovih poslova županijama državna uprava bit će racionalnija i efikasnija – rekao je ministar.
Župan Ivo Žinić istaknuo je kako će županija preuzeti i poslove i djelatnike Županijskog ureda državne uprave, kojih je trenutno 119. Za plaće svih zaposlenika ureda državne uprave država je osigurala 350 milijuna kuna. – Pripremljen je program stimulativnih otpremnina kako bi svi zaposlenici državne uprave koji imaju uvjete otišli u mirovinu, a takvih je u našem županijskom uredu državne uprave 28 – rekao je Žinić.
Slična praksa s ciljem smanjenja broja zaposlenih bit će i u drugim županijama, a država je osigurala 150 milijuna kuna za otpremine, tako da će nova organizacija državne uprave značiti puno manje zaposlenih na sličnim poslovima po županijama, rekao je ministar Malenica.