Obrazovnje odraslih u dva inovativna programa

Prerađivač i proizvođač ljekovitog bilja i prirodne kozmetike te Grafički dizajn programi su obrazovanje za odrasle koji će biti provedeni u okviru EU projekta Zaposli se i ti čiji je nositelj RA Mrav, a partneri u projektu su: Veleučilište u Karlovu, Hrvatski zavor za zapošljavanje, ispostave Karlovac i Kutina. Pučko otvoreno učilište Kutina, Srednja škola Tina Ujevića Kutina i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.
Opći je cilj projekta doprinijeti stvaranju i jačanju ljudskih potencijala te povećanju zapošljivosti 42 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina i 20 učenika srednjih škola u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada. U projektu su pripremljena 2 inovativna obrazovna programa za odrasle, istaknula je Tena Kinderman, voditeljica projekta.

 

Tena Kinderman, voditeljica projekta RA Mrav Kutina

 Programi obrazovanja su izrađeni u suradnji s Veleučilištem u Karlovcu s ciljem da se obrazuju kadrovi koji nedostaju na tržištu rada, istaknula je Marjana Blažević pročelnica prehrambene tehnologije Veleučilišta u Karlovcu.

Marjana Blažević, Veleučilište Karlovac

 Obrazovni programi u projektu Zaposli se i ti namijenjeni su obrazovanju odraslih, istaknula je Tena Kinderman, voditeljica projekta

Tena Kinderman, voditeljica projekta RA Mrav Kutina

Za polaznike programa bit će organizirana i stručna praksa „Prerađivač i proizvođač ljekovitog bilja“ i „Grafički dizajn“ kod poslodavaca na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Projekt će se provoditi do rujna 2020. godine, a vrijednost je projekta 934 tisuće kune te je sufinanciran 100% bespovratnih sredstava iz EU socijalnog fonda kroz operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”.