Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nacionalni Dan borbe protiv nasilja nad ženama u Kutini na Gradskoj tržnici u Kutini obilježili su djelatnici Centra za socijalnu skrb Kutina i policijski službenici Policijske postaje Kutina.
Građane su upoznali s oblicima obiteljskog nasilja nad ženama te kako se žrtve mogu zaštiti. Obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama društveni je problem i zato svi građani trebaju prijaviti oblike takvog nasilja.
Hrvatska je 2012. godine potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Svrha je ove Konvencije zaštititi žene od svih oblika nasilja i promicati ravnopravnost žena i muškaraca. Hrvatski sabor usvoji je i Istanbulsku konvenciju. Unatoč svemu tome broj slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u sstalnom je porastu, a svakih 28 dana jedna bude ubijena.
Nasilje nad ženama je kršenje temeljnih ljudskih prava. O ovom problemu treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se njime bave treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost. Ženama koje prepoznaju znakove nasilja u obitelji se savjetuje da potraže pomoć, jer u Hrvatskoj postoje organizirane službe koje će im pružiti pomoć i zaštitu. Savjetuje se da nasilje prijave: policiji, zdravstvenoj ustanovi, nadležnom centru za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Iako je posljednjih godina u Hrvatskoj postignut značajan napredak u suzbijanju nasilja, potrebno je uložiti daljnje napore u tom pravcu.