30. sjednica GV Popovače

Na jučer održanoj, 30. sjednici Gradskog vijeće usvojilo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Popovače.

Kako je definirano ovom Odlukom, mjesni izbori za područje Grada Popovače provest će se 27. listopada, a broj članova Vijeća mjesnih odbora, uključujući i predsjednika, kreće se od pet do 11 članova, što se određuje prema broju stanovnika mjesnog odbora. Tako se za mjesne odbore u naseljima Popovača i Voloder bira 11 članova, za Osekovo, Potok, Stružec, Donja i Gornja Gračenica te Gornja Jelenska po devet članova, Donja Vlahinička sedam, a Ciglenica, Moslavačka Slatina, Podbrđe i Donja Jelenska po pet članova Vijeća.
Vijećnici su usvojili i Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2018./2019.g. kojeg je predstavila ravnateljica vrtića Andreja Zeman zajedno sa pedagoginjom Marijom Ginder. U okviru rasprave po ovoj točki izraženo je zadovoljstvo dinamikom aktualnih radova na proširenju objekta Dječjeg vrtića u Popovači koja se odvija u zadanim okvirima. Realizacijom ovog projekta, koja je, naglasila je ravnateljica, planirana do kraja ožujka iduće godine, osigurat će se kvalitetniji uvjeti rada i organizacije grupa u smislu njihova brojčanog rasterećenja, kao i pretpostavke za prijem svih zainteresiranih polaznika.
Na 30. sjednici Gradskog vijeća usvojen je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Popovače za 2019.g., a vijećnici su prihvatili i Izvješće o radu gradonačelnika za proteklih šest mjeseci. U Izvješću je naglašeno kako je glavnina aktivnosti Ureda gradonačelnika bila usmjerena na nastavak već započetih te pokretanje novih razvojnih projekata od općeg interesa za Grad Popovaču. Uz podsjetnik na najznačajnije infrastrukturne radove realizirane u ovom razdoblju, gradonačelnik je vijećnike detaljnije izvijestio i o pripremljenim prijavama za sufinanciranje projekata u okviru potencijalne provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova obzirom je Popovača ušla u kandidaturu za dobivanje 10-ak milijuna eura za projekte na nekoliko područja. „Gradonačelnik je neposredno sudjelovao u izradi Intervencijskog plana odnosno projektnih obrazaca koji su predani u nadležno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a obuhvaćaju sljedeće projekte: Centar kulture za mlade, Izgradnja Dječjeg vrtića u Voloderu, Izgradnja novog Vatrogasnog centra DVD- a Stružec i Vatrogasnog doma u Gornjoj Jelenskoj, Izgradnja pješačko – biciklističkih staza na području grada Popovača, Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, Izgradnja sustava odvodnje na području grada Popovača, Park Voloder s objektom Turističke zajednice, Izgradnja šetnice uz vodotok Jelenka, Izgradnja pješačke staze Rajčevac u naselju Popovača, Proširenje Ulice braće Weiss u naselju Popovača, Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz izgradnju mosta preko Jelenske ( faza II projekta izgradnja prometnice Kolodvorska- Sisačka), Uređenje Trga I u Popovači, Izgradnja kampa rimska vila uz autocestu, Izgradnja novog vatrogasnog centra javne vatrogasne postrojbe Grada Popovače, Uređenje tradicijske okućnice, Uređenje parka šetnica Popovača, Proširenje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Mišička, Proširenje usluga i prostora Knjižnice, Rekonstrukcija Doma kulture Popovača, Rekonstrukcija mosta preko potoka Obžev Stružec, Rekonstrukcija pješačke staze Popovača – Gornja Gračenica, Rekonstrukcija raskrižja Sisačke ulice i Trga grofova Erdödyja u Popovači, Izgradnja vinske ceste Ulice Škrleta – Popovača, Rekonstrukcija zgrade „Hrvatski dom”, Spojna cesta Sisačka ulica – Kolodvorska ulica u Popovači (faza III. od Sisačke ulice do vodotoka Jelenska), Športsko- rekreacijski centar Popovača, Tematsko-kulturni dom Voloder”- istaknuto je u Izvješću gradonačelnika.
Na Aktualnom satu 30. Sjednice vijećnike je zanimalo postojli li mogućnost utjecaja lokalne samouprave na otvaranje Ispostava Ureda državne uprave, policije, Centra za socijalnu skrb i drugih ustanova od interesa za građane u središtu Grada Popovače kako oni za ove usluge ne bi bili prisiljeni ići u okolne gradove. Od gradonačelnika i stručnih službi zatražen je i odgovor na pitanje u kojim je naseljima odnosno pripadajućim ulicama izvršeno asfaltiranje ukupno 7,6 kilometara nerazvrstanih cesta, te planiraju li Komunalni servisi nabavku novih strojeva. U kojoj je fazi realizacija Zahtjeva Grada Popovače prema Ministarstvu državne imovine za dobivanje zemljišta predviđenog za proširenje Gospodarske zone Mišička, kada se planira popravak ulične rasvjete kao i postavljanje nadstrešnice na stajalištu autobusa kod stare škole u Voloderu- također su neka od pitanja postavljenih na ovom Aktualnom satu. Vijećnici su također upozorili i na učestale probleme koje stvaraju pripadnici Romske nacionalne manjine svojim nedoličnim ponašanjem (prijetnje sumještanima, divljanje vozilima, nepoštivanje komunalnog reda, paljenje različitih sekundarnih sirovina….), a posebno u naselju Donja Vlahinička, kao i na potrebu saniranja vodovodne mreže u naselju Potok. Zanimalo ih je i kakvi se radovi izvode u središtu Gornje Jelenske na parceli gdje je planirana izgradnja novog Vatrogasnog doma, kada se očekuje otvaranje Ispostave Zavoda za javno zdravstvo u Popovači, te kada se planira izgradnja pješačke staze od Pučkog doma do škole u Strušcu kao i postavljanje autobusne kućice ispred ove područne škole.