U petak počinje akcija odvoza glomaznog otpada

Eko Moslavina u petak, 30. kolvoza u Repušnici započinje akciju odvoza glomalnog otpada na području Grada Kutine. Akcija će trajati do 20 rujna prema rasporedu koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Eko Moslavine.
U posljednje vrijeme zamjetne su velike količine komunalnog i glomaznog otpada koje nesavjesni građani odlažu uz polupodzemne spremnike ili na zelenim otocima. Odlaganje velikih količina komunalnog i glomaznog otpada zabilježeno je i na kutinskom groblju. Takvi postupci građana narušavaju sliku grada i izraz su nebrige za zajednički okoliš u grad te su u konačnici slika nekulture i nehigijene građana koji se ne pridržavaju komunalnog reda.
Eko Moslavini isporučeni su svi naručeni polupodzemni spremnici. Idućeg mjeseca, u rujnu na nekoliko novih lokacija bit će postavljeno 20 polupodzemnih spremnika (Molok) za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, bio otpada, otpada od papira i otpada od plastike.