Siguran sex za zdrav i sretan život

Udruga za unapređenje kvalitete življenja Udruga LET i KCM – Kulturni Centar Mladih u sklopu europskog projekta “TIM – Točka za informiranje mladih“ provode akciju “Volite se sigurno!” kao dio savjetovanja na temu “Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje”.

Akcija ima za cilj informiranje o stjecanju zdravih životnih navika, brizi za vlastito tijelo, prevenciji ovisnosti te odgovornom spolnom ponašanju. Kroz savjetovanja nastojimo mladima usaditi osjećaj odgovornosti i brige za vlastito tijelo i zdravlje, ponuditi im informacije o bitnim opasnostima po mladog čovjeka te načine kako te opasnosti izbjeći i razviti se u fizički i psihički zdrave ljude. Uz savjetovanja i podjelu letaka o zdravom životu i odgovornom spolnom ponašanju, unutar akcije će se djeliti perzervativi i lubrikanti s ciljem pridonošenja sprječavanju rizičnih ponašanja.

Akcija “Volite se sigurno” provodi se na 3 lokacije u 3 termina, gdje se okuplja velik broj mladih ljudi koji su upravo ciljana skupina koju nastojimo informirati o odgovornom spolnom ponašanju i brizi za svoje zdravlje.

1. SRIJEDA 21.8. – Fešta 2019. Warmup – Trg dr. Franje Tuđmana – od 16:00 h

2. PETAK 30.8. – RAM Caffe – od 18:00 h

3. PETAK 06.09. – Hoodoo bar – 17:00 h