Redovna izborna skupština Udruge invalida rada Kutina

Udruga invalida rada Kutina održala je redovnu Izvještajnu i Izbornu Skupštinu. Usvojeni su Izvještaj o radu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2018. godinu.
Glavna tema rasprave bio je diskriminirajući položaj Invalida rada – osoba s invaliditetom kod financijske potpore za rad Udruge. Jer kod Javnih natječaja, Udruge se natječe sa svim ostalim udrugama što nije za pohvalu državi, županiji, ali ni gradu i općinama. „Veličina i empatija lokalne zajednice vidi se u pomoći i skrbi za bolesne osobe.“, istaknuto je u raspravi.
Udruga invalida rada Kutina pruža usluge svim invalidima rada bez obzira iz koje su lokalne zajednice ili stranke „jer u bolesti smo svi isti u uskraćenosti zdrastvene zaštite i ostalih teškoća u svakodnevnom životu.“ Istaknuto je u raspravi.
Novi stari Predsjednik Udruge je Božidar Cesar, a članovi Upravnog odbora su: predsjednik Božidar Cesar, članovi: Stjepan Ferk, Milan Vujić, Ivan Gotvald i Petar Ćutić.
Članovi Nadzornog odbora su: Umberto Digalo, Zvonko Perinović, Bernardo Bez i Zlata Veselić.
Udruga invalida rada Kutina okuplja članove iz gradova: Novska, Popovača i Kutina te iz općina: Lipovljani, Jasenovac i Velika Ludina.
Udruga invalida rada Kutina aktivno sudjeluje u svim javnim događanjima u Gradu Kutini već 34 godine od svog utemeljenja 1985. godine bez prestanka.