Obilazak cestovnih radova na Gojlu

Na Gojlu su u tijeku radovi na asfaltiranju ulice Stjepana Radića, a jučer ih je obišao gradonačelnik Kutine Zlatko Babić sa zamjenikom Damirom Markušem, predsjednikom gradskog vijeća Davorom Kljakićem, Drakom Ležom iz UO za komunalni sustav, te Mateom Šajn iz MO Gojlo. Radove sufinancira ŽUC, a asfaltira se 1370 m ceste u vrijednosti od 900.000,00 kn. Na obnovu dotrajale prometnice Gojlo – Malo Vukovje dugo se čekalo, te je Matea Šajn u ime mještana zahvalila na realizaciji tih radova. Kako je kazala, za učenike i mještane to puno znači, jer će im sada biti puno lakše putovati u školu i na posao, a očekuje se i nastavak asfaltiranja ceste na Gojlu što bi se trebalo realizirati već sljedeće godine.


 Inače u Kutini je u tijeku pojačano održavanje županijskih cesta i nerazvrstanih cesta, što je pojasnio gradonačelnik: „Obnavljamo dotrajale nerazvrstane i županijske ceste u našim prigradskim naseljima; Kutinska Slatina, Međurić, Gojlo, Repušnica, Kutinsko selo – Radićeva ulica i nešto u samom dijelu Grada Kutine. Idemo prema našem planu kojeg smo si kao Koalicija odredili, a to je da ćemo svake godine uložiti u nerazvrstane i županijske ceste koje su u izuzetno dotrajalom stanju. Veseli nas to što su ovu obnovu mještani  s veseljem pozdravili pogotovo oni koji su se nalazili na makadamu i gdje se na asfalt čekalo 10-15 godina. Ove godine ćemo asfaltirati sveukupno 12 kilometara naših cesta u što ćemo uložiti oko 5 milijuna kn zajedno sa županijom i tim tempom ćemo nastaviti do kraja mandata, a onda u sljedećem mandatu nastavljamo dalje“.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine radovima će obuhvatiti sljedeće lokacije:
Brinjani -Šartovac u dužini od 800 m u vrijednost od 402.000,00 kn, zatim Repušnicu odvojak Vinogradske ulice dužine 200 m u vrijednost 90.000,00 kn, Kutina – Ivanićgradska ulica, dužine 250 m vrijednost 87.000,00 kn, parkiralište MO Ilova iza doma, površina 800 m2, vrijednost 72.000,00kn, parkiralište MO Šartovac ispred doma, površina 240 m2 vrijednost 30.000,00 kn, Stupovača Voćarska ulica dužine 270 m, 180.000,00kn, Kutinska Slatina, Lovrakova ulica, dužine 1100 m, vrijednost 480.000,00kn, Husain – Staro brdo, dužine 80 m, vrijednost 30.000,00kn te Kutina S.Radića, dužine 1100, vrijednost 800.000,00kn.

Pojačano održavanje županijskih cesta na području Grada Kutine u sufinanciranju sa ŽUC-om radovima će obuhvatiti lokacije Janja lipa dužine 1000 m vrijednost 550.000,00kn, Malo Vukovje –Gojlo  dužine 1370 m, vrijednost 900.000,00kn, Mikleuška dužine 1300 m, vrijednost 700.000,00kn, Međurić-Vukovje dužine 1000 m, vrijednost 700.000,00kn te K.Čaire- Kutinica dužine 1200 m vrijednost 600.000,00kn.
Završetak radova predviđen je sredinom kolovoza ove godine. (izvor:www.kutina.hr)