Natječaj za dodjelu poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Grad Kutina uputio je Javni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu
Ovim su Programom obuhvaćene poticajne mjere za razvoj ratarske, stočarske, voćarsko-vinogradarske, povrtlarske, cvjećarske i ekološke proizvodnje na području Grada Kutine, te drugih grana iz nadležnosti poljoprivrede.
Zahtjev za dodjelu potpora treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana potpora) – NE OTVARAJ»
Krajnji rok za dostavu zahtjeva je do 1. listopada 2019. godine bez obzira na način dostave.
Detaljnije informacije o prijavi na ovaj Poziv mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Grada Kutine. OVDJE