Gradišćanski Hrvati iz Slovačke posjetili Kutinu

Gradišćanski Hrvati u okolici Bratislave očuvali su stari hrvatski govor. Hrvati su u Gradišće doselili prije 500 godina i u proteklih 500 godina očuvali su stari Hrvatski jezik. Članovi Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj posjetili su Kutinu te su u župnoj crkvi sv. Marije snježne na nedjeljnoj misi na starom hrvatskom jeziku pročitali jedno čitanje i otpjevali pričesnu pjesmu.
Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj sudjelovao je u programu Lipovljanskih susreta na poziv Matice slovačke Lipovljani u suradnji sa Ogrankom Matice hrvatske u Kutini. Gosti iz Slovačke posjetili su i Galeriju Muzeju Moslavine gdje su razgledali izložbu Baština okom umjetnika te im je predstavljena i tradicijska arhitektura u Crkvenoj ulici
U raspravi za Okruglim stolom o zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima predstavnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj čestitali su Hrvatima iz Slovačke što 500 godina čuvaju stari hrvatski govor te su rekli kako bi njihov primjer u očuvanju jezika, kulture i tradicije trebale slijediti i nacionalne manjine u Hrvatskoj te su zatražili veću zastupljenost u medijima.