U tijeku su unutarnji radovi u Muzeju Moslavine

U Muzeju Moslavine Kutina u tijeku su unutarnji radovi koji obuhvaćaju izmjenu starih i dotrajalih električnih instalacija te uređenje unutrašnjih zidova. Ukupna vrijednost svih radova je 168.000,00 kuna. Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić i pročelnik UO za društvene djelatnosti, Željko Tomičić  u društvu ravnateljice Jasmine Uroda Kutlić, obišli su tijek radova u Muzeju Moslavine.

Ravnateljica Muzeja Jasmina Uroda Kutlić je objasnila da je izvješće o ispitivanju električnih instalacije pokazalo kako rezultati nisu u dopuštenim granicama prema uvjetima tehničkih normativa za električne instalacije niskog napona. Ravnateljica je dodala kako je prema tom izvješću, veliki problem nepostojanje uzemljenja metalnih masa rasvjetnih armatura i zaštitnih kontakt utičnica. Također dodaje da su u dijelu postava još uvijek stare instalacije. Stare instalacije kao i nepostojanje uzemljenja, veliki su problem prvenstveno iz sigurnosnih razloga. Kada se električne instalacije ne bi sanirale, postoji mogućnost pregorijevanja instalacija te tako može doći do kratkog spoja što u krajnjem slučaju može dovesti i do požara ili strujnog udara. Postoji direktna ugroza za ljudski život kao i za svu građu koja se nalazi u stalnom postavu.


„Upravo zbog navedene opasnosti prijavila sam ovaj problem u program za izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture (investicijske potpore) pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske te je Ministarstvo odobrilo sredstva od 35.000,00 kuna. Ukupna vrijednost ove investicije je 68.000,00 kuna, a preostalih 33.000,00 kuna investirao je Grad Kutina“, istaknula je ravnateljica Muzeja Moslavine Jasmina Uroda Kutlić. Radove izmjene električnih instalacija izvodi Elektro obrt „Da-Do“ iz Karlovca.
Gradonačelnik Zlatko Babić ističe kako je sam posao izuzetno zahtjevan, jer se prije svega morao izmjestiti kompletan stalni postav Muzeja u druge prostore čemu se pristupilo tijekom ljetnog razdoblja kako bi se aktivnost mogla sprovesti na odgovarajući način.
„Po završetku poslova izmjena električnih instalacija, pristupit će se aktivnostima uređenja unutarnjeg prostora, prije svega krečenja, a i obnovu samih zidova čija se vrijednost poslova procjenjuje na 90 tisuća kuna u što će Grad Kutina uložiti uz pomoć Ministarstva kulture RH i SMŽ“, najavio je gradonačelnik Zlatko Babić. Za vrijeme trajanja radova, stalni postav Muzeja će biti nedostupan do početka rujna ove godine.
Gradonačelnik Zlatko Babić obišao je i podrum Muzeja Moslavine koji je također u planu rekonstrukcije.

Muzej Moslavine Kutina inače dvorac Erdödy zaštićeno kulturno dobro Grada, ima podrumske prostorije koje se nalaze ispod južnog krila zgrade i središnjeg (centralnog) dijela.
Podrumski dio ispod južnog dijela zgrade površine 70 m² je adaptiran 1966. godine za potrebe tadašnjeg DGIT-a Kutina, a sada služi kao čuvaonica muzeja. Nakon 60-ih godina prošlog stoljeća ovaj dio podrumskih prostorija više nije bio uređivan. Središnji dio podruma površine 230 m² nije u funkciji. Električne instalacije ne postoje u ovom dijelu podruma, postoje u adaptiranom dijelu i kotlovnici koja se također ovdje nalazi. Središnji dio podruma, kao i unutarnji stupovi s lučnim vodovima, su od opeke. Unutar zaštitnih radova koji su izvedeni na ovom kulturnom dobru 2002. godine, podrum muzeja nije bio obuhvaćen tim radovima. Jedino je dio podruma u kojem se nalazi kotlovnica uređen. Dakle, podrum muzeja (osim navedenih 70 m²) nikada nije imao namjenu.

„Prvi korak prema uređenju podruma svakako su izrada idejnog i glavnog projekta. Projektni zadaci bili bi rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećeg podrumskog prostora, rješenje ulaza te idejno rješenje povezivanja s prizemljem i glavnim ulazom. Pronašlo bi se rješenje podrumskog prostora u sklopu cijele građevine kao kompletne muzejske cjeline te bi se s tim u vezi redizajnirao muzejski postav i komunikacija“, objasnila je ravnateljica Muzeja, Jasmina Uroda Kutlić te dodala da je ostvarivanje ovoga programa višestruko korisno. „Uz pomoć izrađene dokumentacije planirati ćemo konačno uređenje navedenog prostora, imat ćemo izrađenu dokumentaciju te bi kao takvi imali veće mogućnosti kod prijava na natječaje u Republici Hrvatskoj te pri EU fondovima. Nadalje, ostvarivanje ovoga programa otvorilo bi put prema zaštiti Dvorca Erdödy u Kutini koje je prijeko potrebno s obzirom da se radi ne samo o muzeju, već i o kulturnom dobru“, istaknula je ravnateljica Jasmina Uroda Kutić.
Ministarstvo kulture za projekt rekonstrukcije muzejskog podruma, odobrilo je 80.000,00 a Grad Kutina 145.000,00 kuna za izradu idejnog i glavnog projekta. Projekt će izraditi Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (izvor:www.kutina.hr)