Slab odaziv na izbore za manjinska vijeća

Proteklog vikenda održani su izbori za vijeća nacionalnih manjina. U Gradu Kutini odaziv na manjinske izbore bio je slab, kao i u ostatku Hrvatske.
Od ukupno 1176 birača upisanih u popis birača srpske nacionalne manjine, glasovanju je pristupio 51 birač odnosno 4,34%.
Postotak je veći kod birača češke nacionalne manjine. Od ukupno 224 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 46 birača, odnosno 20,54%,
 Romska nacionalna manjina ima 209 popisanih birača, a na izbore se odazvalo njih 27 odnosno 12,92%.  Od 99 birača albanske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 19 birača, odnosno 19,19%.
 Inače u Republici Hrvatskoj manje od četiri posto birača izašlo je na manjinske izbore na kojima je više od 250 tisuća pripadnika manjina imalo pravo birati članove manjinskih vijeća i manjinske predstavnike koji će ih zastupati.