Do kraja godine u Kutini će biti postavljeno 20 novih polupodzemnih spremnika za otpad

Krajem 2018. godine na četiri lokacije u Gradu Kutini postavljeni su polupodzemni spremnici(4 za MKO i 4 za BKO) u blizini višestambenih zgrada za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada i miješanog komunalnog otpada. To su rješenje podržali i sami stanari iz višestambenih zgrada kao najbolje, jer je u starim višestambenim zgradama bilo poteškoća s odvojenim sakupljanjem otpada.
Na polupodzemne spremnike za miješani komunalni otpad postavljeni su otpadomjeri pa je samim time uveden i pravedniji sustav naplate usluge odvoza otpada. Korisnici usluge su dobili RFID kartice za otpadomjere te se putem kartica očita predani volumen miješanog komunalnog otpada za svaki stan iz višestambenih zgrada i prema tome se određuje varijabilni dio računa za javnu uslugu odvoza otpada.

Postavljanjem polupodzemnih spremnika
smanjuju se :

– neugodni mirisi

– buka

– kvadratura neophodnog prostora za pohranu sirovina

– vrijeme pražnjenja

– kvadratura pristupa

– nepotrebna izgradnja nastambi

– emisija štetnih plinova

– otuđenje i vandalizam

– štete uslijed elementarnih nepogoda

– prisutnost životinja

– rizik od pretrpavanja

– rizik od vjetra i vatre i poplava

Do kraja 2019. godine EKO MOSLAVINA d.o.o. i Grad Kutina postavit će ukupno 20 polupodzemnih spremnika (za miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad) uz višestambene zgrade na području Grada Kutina. Polupodzemni spremnici postavit će se na lokaciji “Centra 1”, “Centra 2”, Ulici kneza Trpimira, Ulici Petra Preradovića, Ulici Andrije Hebranga,Ulici Ljudevita Posavskog i Školskoj ulici.

Uz neke od postojećih lokacija polupodzemnih spremnika (postavljenih u 2018.godini) postaviti će se dodatni polupodzemni spremnici za papir i plastiku.