UZP i EKO Moslavina o prikupljanju MKO i BKO, primjedebe i prijedlozi, odgovori

Uoči sjednice Gradskog vijeća Kutine Udruga za zaštitu potrošača Savjetu za zaštitu potrošača i gradonačelniku Kutine dostavila je svoju: “Analizu uvjeta isporuke javne usluge prikupljanja MKO i BKO, primjedbe i prijedlozi”.

Očitovanje i odgovor Eko Moslavine može se pročitati OVDJE.

Na početku odgovora stoji:

Poštovani,

Udruga za zaštitu potrošača Kutina (dalje Udruga) dostavila je analizu uvjeta isporuke javne

usluge prikupljanja MKO i BKO s primjedbama i prijedlozima. U očitovanju su odgovori prilagođeni prijedlozima Udruge zbog bolje povezanosti i razumljivosti.

Načelne napomene uz očitovanje:

• Najveći dio primjedbi i prijedloga odnosi se na rad državnih institucija na koje Eko Moslavina nema utjecaj.

• Većina odluka koje se odnose na poslovanje EM donosi Skupština, Gradsko vijeće Grada
Kutine, a EM ih mora provoditi.

• Mnoge primjedbe se odnose na poslovanje EM u ranijem razdoblju, a posljedice tih odluka je naslijedila ova Uprava.

• Uspoređivati podatke pojedinih JLS bez detaljnog poznavanja na što se ti podaci odnose nije dobro i stvara zabunu kod čitatelja. Isto tako, prilikom analize mogle su se uzeti primjeri JLS s većom cijenom, uz detaljno objašnjenje što sve obuhvaća.

• Nije osigurana infrastruktura za cjelovito gospodarenje otpadom koja obuhvaća i proizvodne pogone koji će iz izdvojenih sastavnica otpada prirediti sirovinu za proizvodne pogone koji će tu sirovinu upotrebljavati za proizvodnju novih pogona. Razvoj takove infrastrukture mogao bi utjecati na troškove gospodarenja otpadom.

• Eko Moslavina, kao davatelj usluge, pozdravlja uključivanje Udruge za zaštitu potrošača u proces gospodarenja otpadom. EM predlaže sastanak s predstavnicima Udruge na temu kako poboljšati i unaprijediti komunikaciju i bolje razumijevanje svih sudionika u tom procesu.

Predstavnici EM su obišli sve dijelove pružanja usluge (12 MO) i razgovarali s korisnicima usluge, što nije dovoljno.

Udruga za zaštitu potrošača, zbog svog utjecaja, može pomoći u razvijanju korektnog odnosa korisnika prema davatelju usluge i što znači i kolike troškove stvaraju korisnici neodgovornim ponašanjem primjerice ubacivanjem vreća s MKO u poluugrađene spremnike.

Ostatak odgovora može se pročitati OVDJE.