Ugovor Popovače i ŽUC-a za obnovu 2,7 km cesta

Grad Popovača i Županijska Uprava za ceste potpisali su Ugovor o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja dijela kolničkog zastora lokalnih cesta na području Grada Popovače.
Riječ je o izvanrednom održavanju odnosno sanaciji kolničkog zastora u naseljima Stružec, Moslavačka Slatina i Osekovo u duljini od 2700 metara.
U protekle tri godine na području Županije po modelu zajedničkog financiranja 50:50 Županija i JLS obnovljeno je više od 150 km županijskih i lokalnih cesta.