Izdvojeni odjel jaslica smješten u OŠ V. Vidrića kreće s radom

Obzirom da su zadovoljeni svi tehnički uvjeti, u ponedjeljak 8. travnja 2019. započinje s radom nova odgojna skupina „Vrapčići“ u koju je smješteno 16 djece u dobi od 1 do 2 godine. Dodatna jaslička skupina smještena je u novouređenom prostoru OŠ Vladimira Vidrića koji se u samo dva mjeseca kvalitetno prenamijenio iz učionice u dječji vrtić uz zadovoljenje svih pedagoških standarda s pripadajućim sanitarijama, a otvorila su se i 2 nova radna mjesta za odgajateljicu i 1 za pomoćno-tehničko osoblje.  Grad Kutina je ovim projektom uložio i dodatna financijska sredstva u OŠ Vladimira Vidrića kako bi se prilagodile postojeće učionice za učenike koji su do sada boravili u prenamijenjenom prostoru za vrtićance.  Dodatnu jasličku skupinu „Vrapčići“ prije samog početka rada idućeg tjedna posjetili su gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić i ravnateljica DV Kutina, Sandra Todorov u društvu ravnateljice OŠ Vladimira Vidrića, Snježane Cohe. Na izvanrednim upisima Dječjeg vrtića Kutina, koji su provedeni od rujna do veljače upisan je velik broj djece, te se ukazala potreba za otvaranjem odgojne skupine. U dogovoru s Gradom, kao osnivačem Dječjeg vrtića Kutina, poduzete su se sve potrebne radnje kako bi zadovoljili potrebe roditelja za smještajem djece.  Rješenje za nastalu situaciju pronašlo se u dogovoru s ravnateljicom  O Š Vladimira Vidrića, Snježanom Cohom, te su ustupljene dvije učionice u kojima će se provoditi 10- satni program jaslica. Otvaranje nove odgojne skupine tj. već druge u roku godine dana pokazatelj je demografskog rasta na našem području, a ujedno smanjila se i lista čekanja Dječjeg vrtića Kutina“, istaknula je Sandra Todorov, ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina.

   Gradonačelnik Zlatko Babić ističe kako je za realizaciju plana za početak rada vrtića „Vrapčići“ prethodila nabavka sve potrebne opreme, namještaja, adaptacija prostora, ishođenje potrebne dokumentacije i osiguravanje financijskih sredstava u gradskom proračunu.
  

„S ravnateljicom vrtića, krenuli smo u aktivnost realizacije plana otvaranja novog dječjeg vrtića. Tako da smo dvije učionice OŠ Vladimira Vidrića, kvalitetno prenamijenili i prilagodili potrebama dječjeg vrtića za manje od dva mjeseca kako bismo omogućili roditeljima, koji se nakon godinu dana starosti djeteta moraju vratiti na posao, da smjeste svoju djecu i da mogu obavljati svoje radne obveze sa saznanjem da im je dijete na sigurnom mjestu. Ovo je, pored Dječjeg vrtića Potočnica koji smo osposobili za rad prošle godine, još jedan naš trud da se smanji lista čekanja i omogući da svi zbrinu svoju djecu do trenutka dok ne izgradimo novi Dječji vrtić pokraj OŠ Zvonimira Franka“, istaknuo je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić te dodao da će se novi vrtić graditi za 8 skupina, modularnom gradnjom, a financirat će se novcem dobivenim od prodaje udjela u odmaralištu Mali Lošinj ili sredstvima iz EU fondova.

„Mjesta u vrtićima nemamo dovoljno stoga smo pribjegli ovom dodatnom uređenju jaslica u OŠ Vladimira Vidrića, kako bismo smanjili listu čekanja i osigurali boravak djece jasličkog uzrasta koji je najizraženiji deficit vrtićkih kapaciteta. Zadani pedagoški standard u vrtićima već godinama nismo uspjeli zadovoljiti po svim propisanim kriterijima što ćemo promijeniti projektom izgradnje novog vrtića i time riješiti navedeni problem“, rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić te dodao da Grad Kutina postaje dobar primjer mjesta u kojem se stvaraju dobri uvjeti za mlade obitelji, što je jedan od osnovnih preduvjeta unapređenja demografske slika Grada.
( izvor: www.kutina.hr)