APN i Ministarstvo branitelja o gradnji zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana

Izgradnja zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana u pripremnoj je fazi. Potvrdio je to i APN, „Grad Kutina provodi javni poziv i ima sve informacije vezano za isto. Nakon što nam grad Kutina dostavi Konačnu listu reda prvenstva, APN će uskladiti daljnje aktivnosti s gradom.“, odgovorila je Antonela Marčinković, glasnogovornica APN-a.
Gradonačelnik Kutine na posljednjoj je sjednici Gradskog vijeća izvijestio kako je interes za kupnju stanova iskazalo 36 građana, a za prodaju je predviđeno 14 stanova.
Sada slijedi otvaranje ponuda, te pristupanje potpisivanju ugovora s Ministarstvom branitelja i APN-om i onda proces ide svojim tijekom. Kako je rečeno, potpisan je ugovor za izradu izvedbenog projekta, radi se na dijelu izgradnje trafostanice s HEP-om i ti će se segmenti naći na prvom rebalansu proračuna. Zasad nema prepreka za izgradnju zgrade i situacija se sve bolje razvija, zaključeno je na sjednici Gradskog vijeća.
Interes za kupnju stana u novoj zgradi na glavnom trgu iskazalo je 13 stradalnika u Domovinskom ratu. Za njih su stanovi rezervirani, a financirat će ih Grad Kutina i Ministarstvo branitelja. Potvrdili su to i u Ministarstvu branitelja, „Odredbom članka 86. st. 1. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) propisano je da: “Organiziranu stambenu izgradnju za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata provodi APN u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja dok građevinsko zemljište i komunalno opremanje za organiziranu izgradnju ustupaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području provodi program organizirane izgradnje”, stoji u dopisu iz Ministarstva hrvatskih branitelja te se dodaje:

“U studenom 2018. godine proveli smo anketu među HRVI s područja Grada Kutine koji imaju podnesen zahtjev za kupnju stana ili kuće i iskazan je interes 13 HRVI za stambeno zbrinjavanje stanovima koji bi se gradili u Kutini na glavnom gradskom trgu.

Radi njihovog stambenog zbrinjavanja, Grad Kutina bi snosio troškove građevinskog zemljišta te troškove komunalnog opremanja i komunalnog doprinosa, a Ministarstvo hrvatskih branitelja bi snosilo trošak izgradnje u iznosu etalonske cijene građenja (6000 kuna po m2 stambene površine) za 13 stanova namijenjenih stambenom zbrinjavanju HRVI s područja grada Kutine.“, stoji na kraju dopisa iz Ministarstva hrvatskih branitelja.