Izložba “Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj”

Muzej Moslavine Kutina i Arheološki muzej u Zagrebu predstavili su izložbu „Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj” u Galeriji Muzeja Moslavine.

Izložbom su, kako je uvodno rekla ravnateljica Muzeja Moslavine, Jasmina Uroda Kutlić,  predstavljeni najnoviji rezultati arheoloških iskopavanja na području Moslavine i drugih dijelova Hrvatske.


Ovo je nastavak suradnje na arheloškim projektima i njihovom predstavljanju, a više o novijim istraživanjima u arheologiji govorila je dr. Jacqueline Balen iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Ona je progovorila i o važnosti arheologije u društvu, njezinih dosega i mogućnosti koje su uvijek pred nama, a Moslavina svakako ima bogat potencijal s aspekta arheologije.

 Izložba nudi razgled jedinstvenih predmeta iz različitih povijesnih razdoblja. Dok je prvi prostor rezerviran uglavnom za domaće lokalitete od Garić grada, Gradine Marić, Ciglenice, Osekova, u drugoj prostoriji ističu se i ostali arheološki lokaliteti od onih na Velebitu do lokaliteta u Dalmaciji ili primjerice Ravnim Kotarima.

O nalazištima na području Moslavine više je govorio arheolog i kustos kutinskog Muzeja Moslavine, Antonio Džaja, ostavljajući puno prostora za buduća istraživanja na tim lokalitetima koji predstavljaju pravi izvor arheološkog blaga koje je jednim dijelom i prikazano, kako na sinoćnjoj izložbi, tako i kroz stalni postav kutinskog Muzeja Moslavine.

Izložbu je otvorio kutinski gradonačelnik Zlatko Babić koji je tom prilikom pozvao građane da ju posjete, jer mnogi i ne znaju kraj kakvih zanimljivih arheoloških lokaliteta živimo.

Naglasio je da jedinice lokalne samouprave na čijem se zajedničkom području nalaze ovi lokaliteti trebaju raditi na njihovom obilježavanju i promociji kroz sve dostupne vidove, s turističkog, kulturnog, te rekreativnog aspekta budući da je riječ o planinskim područjima.


Arheološki odjel Muzeja Moslavine u Kutini započeo je s radom 1963. g. nizom probnih i sondažnih istraživanja, koja su rezultirala bogatim pokretnim arheološkim materijalom na temelju kojega se mogu rekonstruirati neki aspekti života na širem području Moslavine u razdoblju od kasnog neolitika, preko bakrenog, brončanog i željeznog doba, antike (rimskog razdoblja) do kasnog srednjeg vijeka (XII – XVI st.). 
Prvi izložbeni postav arheološke zbirke otvoren je 1971.g., a sadržavao je predmete sa sljedećih lokaliteta: Mikleuška – Gradina Marić; Tomašica – Ravnice; Donja Paklenica; Voloder – Voloderski Bregi (pretpovijest); Okešinec; Hercegovac (antika); Garić-grad; Kutina – Plovdin-grad i Turski stol; Tomašica – Gradište , te Sokolovac.
Upotpunjavanje arheološke zbirke nastavljeno je sustavnim arheološkim istraživanjima na nekoliko lokaliteta: Garić- grad (1968. – 1972.); Gradina Marić u Mikleuškoj (1964.; 1990. i 1995.): Ciglenice u Osekovu (u tijeku) i Kutinska lipa u Kutini (u tijeku)