Reciklažno dvorište otvoreno u Velikoj Ludini

U Velikoj Ludini otvoreno je Reciklažno dvorište te je predanu na upravljanje Eko Moslavini.
Općina Velika Ludina je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020. za građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Velika Ludina u iznosu od 1 993 754,78 kuna, što iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ukupna vrijednost projekta je 2 345 593,87 kuna.
Također, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopljen je Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 246 287,36 kuna.

„Ovo je već četvrti projekt koji privodimo kraju, a financiran je novcem iz EU fondova. Uz sustav zbrinjavanja otpada na području naše tri jedinice lokalne samouprave – Kutine, Popovače i Ludine, koji obavljamo preko našeg zajedničkog komunalnog poduzeća Eko Moslavine te uz razvrstavanje otpada na kućnom pragu, sada ćemo imati i mogućnost da ovdje u reciklažnom dvorištu, na kvalitetan i zakonski način, možemo zbrinuti još 34 frakcije različitog otpada koji se ne može staviti u komunalni otpad ili onaj dio koji razvrstavamo na kućnom pragu. Sve to će se moći dovesti ovdje svaki radni dan od 7 do 17 sati“ – rekao je Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina.

Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini izgrađeno je na lokaciji, Zagrebačka ulici broj 2 C, na ukupnoj površini od 3 815 m². Sastoji se od 24 spremnika za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje 35 vrsta otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta spriječit će se odbacivanje problematičnog otpada u miješani komunalni otpad ili okoliš te će se smanjit količina otpada koji se inače odlaže na odlagalište. Za kvalitetan rad reciklažnog dvorišta izgrađen je sustav odvodnje i nova javna rasvjeta. Odlaganje razvrstanog otpada u Reciklažnom dvorištu u Velikokj Ludini za stanovnike na području Općine je besplatno. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima. Jedinica lokalne samouprave ispunjava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području. Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1 500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta.