Natječaj za dodjelu prostora udrugama

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama

Na temelju Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama („Službene novine“ Grada Kutine br. 3/16, 7/17, 2/18, dalje: Odluka) i na temelju Pravilnika o kriterijima i mjerilima za bodovanje od dana 25.2.2019. (javno objavljen na mrežnim stranicama Grada Kutine), objavljuje dana 1.3.2019. godine
– uvjeti i dokumenti za prijavu na natječaj mogu se preuzeti na poveznici:

JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA KUTINE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

1.Predmet javnog natječaja su slijedeći poslovni prostori u vlasništvu Grada Kutine:
1.poslovni prostor u prizemlju objekta u Aleji Vukovar bb u Kutini, izgrađen na k.č.br. 8267/1 k.o. Kutina, površine 352,63m2.
2.dio poslovnog prostora u prizemlju poslovno-stambene zgrade na k.č.br. 3626/1, upisane u zk.ul. 7397 k.o. Kutina, suvlasnički dio 1/130 etažno vlasništvo (E-128) i to prostorije u sjeverozapadnom dijelu zgrade, ukupne površine 450,00 m2, prema grafičkom prikazu u privitku
3.dio poslovnog prostora na katu objekta Društveni dom Repušnica, izgrađen na k.č.br. 58 k.o. Repušnica, na adresi Gajeva 101 Repušnica i to 2 prostorije ukupne površine 29,09 m2, prema grafičkom prikazu u privitku

2. Rok za podnošenje prijava: 15.3.2019. godine (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 1.3.2019. godine.

3. Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose elektronički (adrese e-pošte: krmelic@kutina.hr ili juretic@kutina.hr) ili pisanim putem-u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama” preporučeno poštom ili u pisarnicu Grada Kutine.

4. Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete određene natječajem, neće biti uvrštene na listu prvenstva.

5. Javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Grada Kutine