Asfaltiranja u Kutinici, Mikleuškoj, Međuriću, Jamaricama i Gojlu

Grad Kutina ove će godine sufinancirati sanacije i održavanje Županijskih cesta na području Grada u iznosu od 1,5 mil. kn. Isto toliko će dati i županija pa se očekuje kako će ove godine biti sanirano 6,5 km prometnica ukupne vrijednosti radova 3 mil. kn.

Na području Sisačko-moslavačke županije ukupno je 1200 km cesta za koje je nadležna Županijska uprava za ceste, od toga je 1000 km asfaltiranih prometnica. Da bi se održao 100% standard održavanja županijskih i lokalnih cesta potrebno je ukupno 56 mil. 800 tisuća kn. U financijskom planu za 2019. godinu Županijske uprava za ceste na raspolaganju ima tek 20 mil. kn. Prema tom planu Županjska uprava za ceste propisani standard održavanja može održavati na 41,5% županijskih cesta te 26% propisanog standarda za lokalne ceste. U Županijskim uprava za ceste uz sufinanciranje gradova i općina predlažu Plan izvanrednog održavanja i popravka već izgrađenih dionica županijskih i lokalnih cesta ugradnjom novog asfaltno sloja te je za te radova uz planu utrošiti 36 mil 500 tisuća kn. Na području Kutine za sanaciju županijskih i lokalnih cesta bit će utrošeno 3 mil kn uz sufinanciranje Grada Kutine u iznosu 1,5 mil. kn. Prema tom planu ove će se godine obnoviti dionica Županijske ceste u Međuriću dužine 1,6 km te dionice lokalne ceste u naseljima: Kutinici (1,6 km), Mikleuška (1,35 km), Jamarice (0,5 km) i Gojlo (1,35 km). Ovaj plan Županijske uprave za ceste za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta treba usvojiti skupština Sisačko-moslavačke županiji na sjednici koja je sazvana u srijedu.