Potpisan ugovor za izradu Masterplana prometnog razvoj SMŽ

Župan Ivo Žinić s Markom Balijom, direktorom tvrtke Consultants d. o. o. Dubrovnik potpisao Ugovor o izradi Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije – funkcionalna regija Središnja Hrvatska i strateške procjene utjecaja Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije na okoliš.
Cilj projekta, čija je vrijednost 2 856 250 kuna, je izraditi regionalni strateški dokument iz područja prometa – Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije kako bi se osnažio razvojni potencijal i osigurali preduvjeti za održivi razvoj lokalne i regionalne mobilnosti.
Specifični cilj projekta je promicanje lokalne i regionalne mobilnosti kroz izradu Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije koji će biti osnova za daljnji održivi razvoj i planiranje projekata u područja prometa usmjerenih na unaprjeđenje infrastrukture, poboljšanje operativne funkcionalnosti i povezanosti, povećanje razine dostupnosti i sigurnosti, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, unaprjeđenje ekološke učinkovitosti i poboljšanje financijske održivosti prometnog sustava u širem kontekstu.
Nakon izrade ovaj Masterplan će biti podloga za sustavno planiranje, izradu, provedbu te sufinanciranje svih prometnih projekata s područja Sisačko-moslavačke županije na različitim izvorima financiranja, uključujući i EU fondove.