Gdje čeljad nije bijesna ni kuća nije tijesna

Održani su Kvartovski razgovori 4 (VIDEO) koje je organizirala Eko Moslavina, kako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada u zgradama, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom.
Građani su iznijeli niz primjedbi na novi sustav odvojenog prikupljanja otpada te novu organizaciju odvoza otpada. Predstavnik stanara zgrade Centar II Eko Moslavini predao je i peticiju sa zahtjevima za promjenu sustava te su još neki predstavnici zgrada u pisanom obliku iznijeli svoje prijedloge.
Stanari u stambenim zgradama najviše su nezadovoljstva izrazili zbog toga što radnici Eko Moslavine iz zajedničkih prostorija ne iznose kante sa otpadom, nego ih oni sami moraju iznijeti izvan zgrade. Također su se žalili kako u njihove kante drugi stanari ubacuju otpad. Stanari su se i žalili zbog toga što nemaju kante za odvojeno sakupljanje otpada.
Direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila izrazila je razumijevanje za poteškoće s kojima se susreću stanari u stambenim zgradama te je istaknula kako se Eko Moslavina u novom sustavu pridržava odredbi iz Zakona i Uredbi Vlade RH pa stoga neki prijedlozi neće moći biti uvaženi. Također, Eko Moslavina ne može propisivati Kućni red u zgradama, posredovati u među ljudskim odnosima i organizirati raspored kanti u zajedničkim prostorijama koje nisu adekvatne, a veliki broj starih zgrada u Kutini zajedničke prostorije niti nema.
Direktorica Eko Moslavine pozvala je stanare, predstavnike stanara i upravitelje zgrada na suradnju kako pronašli najbolja rješenja za probleme koje se susreću građani uslijed promjena navika i odredbi iz Zakona i Uredbe Vlade RH.
Direktorica Eko Moslavine na kraju je zahvalila na konstruktivnim primjedbama i prijedlozima te je dodala kako će biti i uvaženi ukoliko su u skladu sa Zakonom i Uredbom vodeći pri tome računa da poslovanje Eko Moslavine bude pozitivno.
Kvartovske razgovore Eko Moslavina i dalje će organizirati.