Darko Preglej i dalje predsjednik GS KUD-ova

Gradski savez KUD-ova Grada Kutine jučer je održao godišnju, ujedno i izbornu skupštinu koja je okupila voditelje svih KUD-ova koji djeluju na području Grada Kutine. Za predsjednika GS KUD-ova ponovno je izabran Darko Preglej, a za tajnicu Jasminka Molnar, čime je čelništvo Gradskog saveza KUD-ova ostalo nepromijenjeno.
 Detaljnije o radu tijekom 2018., te planovima za 2019. rekla je tajnica GS KUD-ova Jasminka Molnar. I ova godina bila je uspješna kako po pitanju sudjelovanja na raznim priredbama i smotrama, tako i po unaprijeđenju u organiziranju istih, te će Kutina ove godine biti domaćin i jednoj državnoj smotri.
 


Kutina se može pohvaliti s 10 KUD-ova koji su njezina prepoznatljivost u smislu njegovanja tradicije i baštine, kako na području Moslavine i Sisačko moslavačke županije, tako i šire u Hrvatskoj u čijim su raznim dijelovima prezentirali osobitosti moslavačkog kraja i narodne nošnje. Treba reći da u sklopu GS KUD-ova djeluju i dva KUD-a koja njeguju folklor nacionalnih manjina, a to su Češka beseda Međurić s Puhačkim orkestrom, te Matica Slovačka Međurić koji su rado viđeni gosti na svim priredbama i smotrama.   U 2018. godini održane su 4 smotre od kojih dvije županijske i dvije predselekcijske u kojoj se sudjelovalo oko 1300 sudionika.  Zanimljivo je da je prošle godine po prvi puta Kutina bila domaćin županijskoj smotri dječjih tamburaških sastava i orkestara, nakon koje je u suradnji sa Hrvatskim saborom kulture donesena odluka da Kutina ove godine organizira državnu smotru dječjih tamburaških sastava i orkestara, što se pripisuje dobro organizaciji i uvjetima održavanja ovog velikog događaja u području njegovanja folklora.
 

Kao i svih dosadašnjih godina ukazano je na trajno prisutan problem Gradskog saveza KUD-ova, a to je nedostatak sredstava kojih bi trebalo biti više kako bi se svi planovi i brojne aktivnosti KUD-ova kvalitetno realizirali.


Iz proračuna Grada Kutine ove će se godine umjesto dosadašnjih 105.000 kn, izdvojiti 120.000 kn, što je povećanje za 15.000 kn, no ni to nije dovoljno za sve željene aktivnosti. Skupštini Gradskog saveza KUD-ova u ime Grada Kutine obratio se Robert Kolenc iz Odjela za društvene koji je istaknuo kako Grad nastoji pratiti potrebe svih udruga na području Grada Kutine, pa tako i KUD-ova čiji rad smatraju iznimno važnim u promicanju tradicije i narodne baštine. Pozvao je predstavnike KUD-ova da se jave u slučaju nekih izvanrednih aktivnosti kako bi se vidjelo ima li prostora za dodatno financiranje određenih događaja i da u tome budu uporni.


Jasminka Molnar spomenula je i projekt “Tik-tak vrijeme je za kulturu” koji je u tijeku i čije su edukacijske radionice već dosad okupile brojne članove pjevačkih skupina i udruga s područja kulture. GS KUD-ova Grada Kutine član je kako Hrvatskog sabora kulture, tako i Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, te se u svome radu pridržavaju propisanih pravila utvrđenih u navedenim organizacijama. Slavica Moslavac koja je članica Upravnog odbora Zajednice kulturno umjetničkoh društava SMŽ, pozvala je predstavnike KUD-ova da budu aktivni i javljaju se na razne natječaje s kojih je također moguće ostvariti dodatna sredstva za točno određene aktivnosti kojih zasigurno ima i u GS KUD-ova Kutine.