Povlačenje otpadomjera zbog tvorničke greške – Obavijest iz Eko Moslavine

Na svojoj internetsko stranici Eko Moslavina izvijestila je o problemima sa otpadomjerima na spremnicima za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

obavještavamo vas da su zbog tvorničke greške povučeni iz upotrebe otpadomjeri na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, te su ostali kontejneri u koje možete odlagati miješani komunalni otpad. Neispravni otpadomjeri će biti zamijenjeni ispravnima.

Obračun usluge će se vršiti na način da će korisnicima biti obračunat fiksni dio i jedan odvoz/pražnjenje spremnika sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine.

Molimo korisnike za razumijevanje zbog ove objektivne poteškoće te se nadamo da će u kraćem vremenu otpadomjeri opet biti u funkciji.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!