Otklonjeni kvarovi na otpadomjerima, svi su u funkciji

Eko Moslavina na svojoj je službenoj internetskoj stranici izvijestila kako su u Kutini svi otpadomjeri funkcionalni.

Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

nastavno na Obavijest o povlačenju iz upotrebe otpadomjera zbog tvorničke greške na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, možemo obavijestiti korisnike da su isti zamijenjeni te ponovno u redovnoj funkciji.

Ovim putem se zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!