Isplata poticaja poljoprivrednicima za 2017. godinu

U skladu sa svojim strateškim odrednicama temeljem kojih je poljoprivreda jedna od strateških gospodarskih grana, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 4. sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donijela je sljedeće Odluke:
– Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2017. godini
– Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2017. godini
Za poticanje razvoja poljoprivrede temeljem gore spomenutih Odluka planirano je ukupno 3.140.000,00 kuna, koja će se dodjeljivati prema javnom natječaju.
Natječaj za dodjelu spomenutih potpora bio je objavljen u razdoblju od 1. prosinca 2017. do 31. siječnja 2018. godine, a već u samom natječaju je, između ostalog, navedeno da će se po provedbi natječaja poticajna sredstva isplaćivati do 31. prosinca 2018. godine.
Nakon provedbe natječaja Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 7. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2018. godine donijela je Odluku o utvrđivanju lista za isplatu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2017. godini.
Poticajna sredstva isplaćivana su tijekom 2018. godine u skladu s dinamikom ostvarivanja proračunskih prihoda, a uzimajući u obzir i ostale proračunske obveze koje se baziraju na Odluci o izvršavanju proračuna Sisačko-moslavačke županije. U 2018. godini isplaćene su dvije trećine planiranih sredstava.
Cjelokupni iznos predmetnih poticaja u poljoprivredi isplaćen je zaključno s danom 11. siječnja 2019. godine.