Snažan rast vrijednosti dionice Petrokemije d.d. Kutina

Dionica Petrokemije d.d. Kutina na Zagrebačkoj je burzi jučer ostvarila vrtoglav rast vrijednosti od 392..31% te je dostignula vrijednost od gotovo 65 kn. Društvo Petrokemija d.d. na upit Zagrebačke burze a vezano za promjenu cijene, dostavilo je sljedeći odgovor: “Upravi Petrokemije d.d. nisu poznate nove okolnosti ili činjenice koje mogu utjecati na cijenu dionice osim informacija koje su ranije dostavljene Burzi.”
Vrijednost dionice Petrokemije na Zagrebačkoj burzi danas je 53 kn
 
Središnje klirinško depozitarno društvo jučer je Zagrebačku burzu izvijestilo o povećanju temeljnog kapitala Petrokemije d.d. Kutina:
 
PETROKEMIJA d. d. – obavijest o povećanju temeljnog kapitala
Poštovani,
na temelju čl. 89. a u svezi s čl. 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d. d., čl. 532. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d. d. (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-18/40063-2 koje je 5. studenoga 2018. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 14. studenoga 2018. godine u svom informacijskom sustavu provesti upis povećanja temeljnog kapitala društva PETROKEMIJA d. d., Kutina, OIB 24503685008 (dalje u tekstu: Društvo).
Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 9. srpnja 2018. godine donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva je povećan s iznosa od 100.287.010,00 HRK za iznos od 450.000.000,00 HRK na iznos od 550.287.010,00 HRK, izdavanjem 45.000.000 redovnih dionica na ime oznake PTKM-R-D, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.
Temeljni kapital Društva će nakon provedenog povećanja iznositi 550.287.010,00 HRK i bit će podijeljen na 872.930 redovnih dionica na ime oznake PTKM-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK i 54.155.771 redovnu dionicu na ime oznake PTKM-R-D, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.
S poštovanjem,
DIREKTORICA SEKTORA
OPERATIVNIH I PRAVNIH POSLOVA
Gordana Blažeković
 
Vrijednost dionice Petrokemije d.d. možete pratiti na poveznici: http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=258&fbclid=IwAR3D4j-2OWC9RX-pZ_3j15Zo4ut49exSHUthHO7DBLRWNc2ENatlDANk9lg